Bewonersbijeenkomst herinrichting Kamerlingh Onnestraat en omgeving

Datum:

Op 9 september 2019 was er een bewonersbijeenkomst over de geplande herinrichting in 2020 van de Kamerlingh Onnesstraat, Max Planckstraat, Voltastraat, ’s-Gravesandestraat, Ampérestraat en de Wattstraat.

Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst is het schetsontwerp voorgelegd aan omwonenden en bedrijven en gevraagd wat de aanwezigen belangrijk vinden bij de herinrichting van deze straten. Zie de presentatie van de avond.

Uit deze bijeenkomst kwam als belangrijkste punt naar voren dat zowel bewoners als bedrijven geen voorstander zijn van een 50 km weg. De gemeente neemt deze opmerking serieus. Momenteel wordt gekeken of en op welke wijze kan worden afgeweken van het beleid.
Zodra meer bekend is worden de omwonenden hierover geïnformeerd.

Het project ‘herinrichting Kamerlingh Onnestraat’ is mede tot stand gekomen door subsidie van de provincie Noord-Holland, www.noord-holland.nl.