Aanvragen evenementenvergunningen Formule 1 ingediend

Datum:

De organisatie van de Formule 1-race Dutch Grand Prix (DGP) heeft bij de gemeente Zandvoort de aanvraag voor drie evenementenvergunningen en één ontheffing APV ingediend. Onderdeel van deze aanvragen is het mobiliteitsplan en een veiligheidsplan. Alle ingediende stukken zijn inmiddels door de gemeente getoetst op openbaarheid. Enkele informatie zal niet ter inzage gelegd worden omdat dit de openbare veiligheid dan wel de commerciële belangen van partijen raakt.

Vanaf vrijdag 20 december zijn de aanvragen online in te zien en bij de publieke balie van de gemeente Zandvoort voor een periode van vier weken. Tot en met 17 januari kan iedereen een reactie geven via een reactieformulier. Ook liggen de aanvragen inclusief de bijlagen momenteel voor aan de hulpdienst voor advies aan het college van de gemeente Zandvoort. De gemeente Zandvoort weegt alle binnengekomen reacties bij het nemen van een besluit op de vergunningverlening.

De vergunningaanvragen vindt u onder documenten op de projectpagina Formule 1 naar Zandvoort.

Mobiliteitsplan

In het mobiliteitsplan staat hoe de organisator van het evenement, Dutch Grand Prix (DGP), de Formule 1-bezoekers naar het circuit laat komen en weer veilig naar huis laat afreizen. Daarnaast worden in het plan maatregelen genoemd om de bewoners van Zandvoort en van omliggende gemeentes zoveel mogelijk ruimte en bewegingsvrijheid te bieden tijdens het evenement. Het ingediende mobiliteitsplan is een momentopname. Het is een plan op hoofdlijnen. De details worden verder uitgewerkt in de uitvoeringsplannen. Het mobiliteitsplan wordt grotendeels openbaar gemaakt. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden enkele onderdelen niet gedeeld.

Het mobiliteitsplan vindt u onder documenten op de projectpagina Formule 1 naar Zandvoort.

Geef een reactie

Via het online reactieformulier kunt u tot en met 17 januari 2020 een reactie geven.