College heeft opzet voor onderzoek naar gift OPZ klaar voor bespreking

Het college heeft de contouren bepaald van het onderzoek naar de feiten en omstandigheden achter de schenking van 4.500 euro aan Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). Met het onderzoek geeft het college uitvoering aan de motie ‘Schijn van belangenverstrengeling’ van de gemeenteraad.

In deze motie draag de raad het college op om onderzoek te doen naar de schenking aan OPZ door een belanghebbende bij het ontwikkelproject Watertorenplein. Kernvraag van het onderzoek wordt: Wat zijn de juridische gevolgen van deze gift geweest op de besluitvorming vlak na de gift en de nog te nemen besluiten?

Er is een onderzoeksopdracht geformuleerd en er zullen twee bureaus uitgenodigd worden om een voorstel te doen voor de uitvoering. Ook is er een planning gemaakt. Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers zal het onderzoek begeleiden.

Het voorstel wordt donderdag 11 oktober in het presidium besproken. Het presidium (de fractievoorzitters uit de raad) vormen het klankbord voor het college bij het onderzoekstraject.

De bijeenkomst start om 19.00 uur en is openbaar. De stukken zijn geplaatst op raadsnet.