Nieuwsoverzicht

 • Burgemeester Moolenburgh en de Moppereend

  22 januari 2020

  Vandaag vonden in het hele land in bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorleesontbijten plaats. Burgemeester Moolenburgh vindt voorlezen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de taal. Hij schoof daarom aan bij het voorleesontbijt in de bibliotheek van Zandvoort. Hij las het prentenboek ‘Moppereend’ voor aan een groepje peuters.

 • Holocaustmonument Levenslicht onthuld op 30 januari

  22 januari 2020

  Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Zandvoort, is van 30 januari tot 3 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien op het Kerkplein.

 • Gemeente Zandvoort zoekt leden voor Adviesraad Sociaal Domein

  21 januari 2020

  Wilt u meedenken en het college van B&W van Zandvoort adviseren over zaken als de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet? Het college is op zoek naar mensen met aantoonbare ervaring en deskundigheid op een van de terreinen binnen het sociaal domein.

 • Spaarnelanden neemt afvalinzameling Zandvoort over

  20 januari 2020

  Per 1 februari 2020 neemt Spaarnelanden de afvalinzameling van huishoudens in de gemeente Zandvoort over van GP Groot. Vanaf deze datum kunt u bij Spaarnelanden terecht voor het maken van een afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval of elektrische apparaten.

 • Werkzaamheden Prinsesseweg

  20 januari 2020

  De werkzaamheden voor de reconstructie van de Prinsesseweg tussen de Louis Davidsstraat en de Koninginneweg zijn gestart. Bij de werkzaamheden wordt de verharding aan de kant van de nieuwe woningen aangelegd, de middenberm aangepast en een stuk riool vervangen. Ook wordt de straatverlichting vernieuwd en aangepast.

 • Nieuw ontwerp herinrichting Kamerlingh Onnesstraat gepresenteerd

  16 januari 2020

  Woensdag 15 januari 2020 was een goed bezochte informatieavond over de herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat en omgeving. Tijdens deze vervolgbijeenkomst werd het nieuwe ontwerp besproken. In het ontwerp is rekening gehouden met de wensen die naar voren kwamen tijdens de eerste bijeenkomt op 9 september 2019. Bewoners en bedrijven gaven toen aan de voorkeur te hebben voor asfalt, straten waar maximaal 30 km per uur gereden mag worden, geen drempels en een rijbaan waar ook zware voertuigen kunnen rijden.

 • Veel vragen beantwoord tijdens Informatieavond Formule 1

  16 januari 2020

  Op 13 januari vond de tweede informatiebijeenkomst plaats over de Formule 1 voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP). De opkomst was enorm groot. Ruim 220 geïnteresseerden bezochten de avond in de Blauwe Tram.

 • Winnende lotnummers kerstbomenactie bekend

  15 januari 2020

  De winnaars kunnen hun VVV bon ophalen bij de balie van het raadhuis.

 • Verbeterpunten verkeer en vervoer in Zandvoort: doet u ook mee?

  15 januari 2020

  Al ruim 600 Zandvoorters hebben suggesties gedaan over verkeersknelpunten in Zandvoort. Doet u ook nog mee? Wat zijn volgens u de grootste verkeersknelpunten in Zandvoort? Wat kan beter en wat zijn uw wensen? Laat het ons weten! Uw inbreng is belangrijk.

 • Gratis aanhanger te leen voor grofvuil

  13 januari 2020

  Inwoners uit Zandvoort en Bentveld kunnen gratis een aanhanger lenen van Spaarnelanden voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval. Het is een extra service. De aanhanger kan 3 uur lang gebruikt worden op vertoon van een identiteitsbewijs en het betalen van een borg van € 50. U reserveert de aanhanger online.