Financiële ondersteuning na Tozo 5: Bbz

Op 30 september 2021 is de Tozo-regeling gestopt. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Voor deze regeling geldt nog steeds de levensvatbaarheidstoets. Daarnaast krijgt u 3 maanden begeleiding van een re-integratiepartner.

Bbz biedt 2 mogelijkheden:

 • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u een aanvullende uitkering krijgen.
 • Hebt u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen van de gemeente.

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 tijdelijk andere voorwaarden Bbz

Het kan zijn dat u al eens hebt gehoord van de Bbz. Vanaf 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 gelden tijdelijk andere voorwaarden voor de Bbz. De regeling Bbz is vanaf 17 januari 2022 aan te vragen voor het 1e kwartaal 2022. Ook kan vanaf 17 januari nog de aanvraag voor december 2021 worden gedaan. Voor de Bbz is de vermogenstoets tijdelijk vervallen. Wel geldt de levensvatbaarheidstoets.

Het Bbz-team is dagelijks bereikbaar tussen 9.00 uur en 11.00 uur via telefoonnummer 14 023. Ook kunt u ons bereiken via emailadres bbzcrisis2020@haarlem.nl.

Information for English speaking entrepreneurs can be found on the website of the Dutch government website government information for entrepreneurs.

Bbz aanvragen U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig. Dit formulier is ook voor ondernemers uit Beverwijk, Velsen en Heemskerk

Bbz wijziging doorgeven U heeft voor het invullen uw DigiD inlogcode nodig. Voor het aanvragen van een extra maand Bbz moet u het aanvraagformulier gebruiken.

 

De Bbz is voor gevestigde zelfstandigen, die:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • nog geen recht hebben op pensioen
 • rechtmatig in Nederland verblijven
 • Nederlander zijn of wettelijk gelijkgesteld zijn aan Nederlanders
 • hun bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitoefenen (hoeft niet in Haarlem)
 • voldoen aan de wettelijke eisen voor het uitoefenen van een eigen bedrijf (waaronder een inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel)

Zijn u en uw partner beiden zelfstandige?

U kunt slechts één aanvraag samen doen. Laat in dat geval de persoon met het laagste inkomen de gezamenlijke aanvraag invullen.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Bbz?

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Bestaat uw bedrijf minder dan een jaar, dan moet u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt hebben. Uren die u besteedt aan de administratie en acquisitie tellen hierin ook mee.

Ik heb ook nog een baan in loondienst, maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Bbz?

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Bbz biedt inkomensondersteuning voor de periode vanaf 1 oktober 2021 tot 1 april 2022. De Bbz uitkering vult uw inkomen aan tot maximaal € 1.052 per maand voor een alleenstaande (ouder) en €1.552 per maand voor een gezin. Voor deze inkomensondersteuning geldt een partnerinkomens-toets. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen, tenzij achteraf blijkt dat u er geen recht op had.

Aanvragen met terugwerkende kracht

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u Bbz tijdelijk aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorgaande maand. Dus als u 15 november Bbz aanvraagt, kan dat met terugwerkende kracht tot 1 oktober.

Doel van de regeling

De ondersteuning is erop gericht dat ondernemers weer zelfstanding in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Heroriëntatie staat centraal, waarbij de Bbz uitkering het vangnet vormt tijdens het opnieuw opstarten van de onderneming, of de periode van stoppen met ondernemen. In de periode van 1 oktober tot 1 april 2022 krijgt u bovendien begeleiding bij re-integratie.

Voldoet u aan alle voorwaarden zoals genoemd onder het kopje ‘Voor wie geldt de Bbz?’.

U vraagt Bbz aan via de knop bovenaan deze pagina.

U doet het volgende:

 • U vult de vragen naar waarheid in
 • U levert kopieën of scans in van de volgende bewijsstukken:
  • Identiteitsbewijs
  • Bewijs van inschrijving KvK
  • Belastingaangifte 2019 of een bewijs van verlenen uitstel
  • Bankafschrift van de bankrekening waarop u ondersteuning aanvraagt

U kunt deze bewijsstukken uploaden in het formulier. Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart deze in een dossier. Om de aanvraag soepel te laten verlopen, zorgt u dat u de gevraagde documenten al bij de hand heeft. U kunt de documenten inscannen, op uw bureaublad opslaan en toevoegen aan het formulier.

 • U vult het aanvraagformulier in met uw DigiD. Heeft u een partner? Tijdens het invullen van de aanvraag wordt aan uw partner gevraagd om ook in te loggen met DigiD. U kunt per huishouden maar één aanvraag doen.
 • Bij Bbz wordt gekeken naar het inkomen van uw partner.

Wij beoordelen uw aanvraag binnen 8 weken na de aanvraagdatum. De Bbz vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum. Als blijkt dat u meer inkomen heeft gehad, kan de inkomensondersteuning worden teruggevorderd.

De gemeente verstrekt deze hulp aan degenen die het nodig hebben. Om dit vast te kunnen stellen, stellen we een aantal vragen en we vragen om een aantal bewijsstukken. Verstrekt u bewust onvolledige of valse inlichtingen, dan kan de gemeente de uitkering terugvorderen én een boete opleggen.

Blijkt uw inkomen hoger of lager dan u op het aanvraagformulier heeft aangegeven? Bent u verhuisd? Is uw gezinssituatie veranderd? Of wilt u afzien van uw uitkering? Ga naar het wijzigingsformulier Bbz en geef uw wijzigingen aan ons door.

Wilt u afzien van uw uitkering? Dan dient u geen nieuwe aanvraag in.

We betalen de uitkering van een toegekende maand aan het begin van de volgende maand. Een voorbeeld: De uitkering voor de maand november krijgt u rond 1 december.