Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Als u door de coronamaatregelen uw baan bent verloren of minder inkomsten hebt en u kunt uw noodzakelijke privé woonlasten niet (helemaal) betalen, dan is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Noodzakelijke privé woonlasten zijn huur, hypotheekrente, gas- en elektra en water. U kunt een aanvraag doen voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021. U kunt tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen.

TONK aanvragen U kunt de TONK vanaf 2 maart 2021 via deze button aanvragen. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig.

U vult de vragen naar waarheid in en u stuurt de volgende bewijsstukken mee:

 • Kopie identiteitsbewijs
 • Recent afschrift van  de bankrekening waarop u ondersteuning vraagt
 • Recent bewijsstuk (zoals een bankafschrift of hypotheekoverzicht) waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt
 • Recent afschrift van de overige spaar-en betaaltrekening(en) op naam van uzelf, eventuele partner en kind(eren) jonger dan 18 jaar.

U kunt deze bewijsstukken uploaden in het formulier. Zorg ervoor dat u de gevraagde documenten al heeft ingescand en op uw bureaublad heeft opgeslagen voordat u het formulier invult. 

De bewijsstukken moeten compleet zijn. De gemeente bewaart deze in een dossier.

 • U heeft in januari 2021 minimaal 25% minder inkomen dan in januari 2020 en kunt daardoor uw privé woonlasten niet meer (volledig) betalen.
 • Uw verlies aan inkomsten komt door coronamaatregelen.
 • Uw inkomen stijgt naar verwachting de komende maanden niet.
 • U woont in een woning waarvan u de eigenaar bent of de hoofdhuurder.
 • U heeft op dit moment minder dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande ouder of echtpaar) n de vorm van contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren), en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • Als u ondernemer bent, telt uw vermogen in uw onderneming niet mee. Een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) of loonkosten (NOW) ook niet.
 • Bent u ondernemer en heeft u een TOZO-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
 • Heeft u recht op een andere regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan vraagt u die eerst aan. Heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw privé woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op TONK.
   

De gemeente kijkt voor de hoogte van de uitkering naar:

 • De hoogte van uw privé woonlasten
 • De achteruitgang van uw inkomen door de coronamaatregelen
 • Het deel van de kosten dat u zelf nog kunt betalen met uw inkomen (draagkracht).

Als u in aanmerking komt, ontvangt u een maximale vergoeding per aangevraagde maand. 

Als u in aanmerking komt, ontvangt u een maximale vergoeding per aangevraagde maand. Voor de hoogte van het bedrag kijkt de gemeente naar verhouding tussen inkomen en vaste lasten. De uitkering van de TONK is € 750 per 6 maanden voor mensen in categorie 1. En € 1.500 per 6 maanden voor mensen in categorie 2. U hoeft de TONK-uitkering niet terug te betalen, tenzij u bij de aanvraag weet dat u op korte termijn een groot bedrag ontvangt. In dat geval moet u de uitkering later terugbetalen.

Verhouding inkomen en woonlasten per huishoudtype

Netto inkomen per maand t/mAlleenstaand Categorie 1Alleenstaand Categorie 2Gehuwd/Samenwonend Categorie 1Gehuwd/Samenwonend Categorie 2
€2.50040%50%35%45%
€3.00040%50%40%50%
€5.00045%55%40%50%
meer dan €5.00050%60%50%60%