Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Als u door de coronamaatregelen uw baan bent verloren of minder inkomsten hebt en u kunt uw noodzakelijke privé-woonlasten niet (helemaal) betalen, dan is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Noodzakelijke privé-woonlasten zijn huur, hypotheekrente, gas- en elektra en water. De bedragen zijn sinds 18 mei 2021 verhoogd en de voorwaarden zijn versoepeld. Heeft u eerder al een aanvraag ingediend dan wordt deze aanvraag automatisch volgens de nieuwe voorwaarden (opnieuw) beoordeeld. Komt u (alsnog) in aanmerking voor een (hogere) vergoeding dan ontvangt u hierover een nieuw besluit.

U kunt een aanvraag doen voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021. U kunt tot 1 augustus 2021 een aanvraag indienen.

Verlenging TONK

Met de verlenging van de coronamaatregelen is ook de regeling TONK verlengd met drie maanden. Er is nog wel een onderscheid tussen het aanvragen van TONK 1 (periode 1 januari t/m 30 juni) en het aanvragen van TONK 2 (periode 1 juli t/m 30 september). 

Aanvragen

U kunt voor allebei de perioden een aanvraag indienen t/m 31 oktober 2021. Met terugwerkende kracht tot januari 2021.

TONK aanvragen U kunt de TONK vanaf 2 maart 2021 via deze button aanvragen. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig.

TONK 2 aanvragen U kunt de TONK 2 vanaf 1 augustus 2021 via deze button aanvragen. Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig.

 • U heeft in januari 2021 minimaal 15% minder inkomen dan in januari 2020 en kunt daardoor uw privé-woonlasten niet meer (volledig) betalen.
 • Uw verlies aan inkomsten komt door coronamaatregelen.
 • U woont in een woning waarvan u de eigenaar bent of de hoofdhuurder.
 • U heeft op dit moment minder dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande ouder of echtpaar) in de vorm van contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • Als u ondernemer bent, telt uw vermogen in uw onderneming niet mee. Een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) of loonkosten (NOW) ook niet.
 • Bent u ondernemer en heeft u een TOZO-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
 • Heeft u recht op een andere regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan vraagt u die eerst aan. Heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw privé-woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op TONK.
 • U hoeft de TONK-uitkering niet terug te betalen, tenzij u bij de aanvraag weet dat u op korte termijn een groot bedrag ontvangt. In dat geval moet u de uitkering later terugbetalen.

U vult de vragen naar waarheid in en u stuurt de volgende bewijsstukken mee:

 • kopie identiteitsbewijs
 • recent afschrift van de bankrekening waarop u ondersteuning aanvraagt
 • recent bewijsstuk (zoals een huurspecificatie of een jaaropgave van uw hypotheek) waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt
 • recent afschrift van de overige spaar- en betaalrekening(en) op naam van uzelf en eventuele partner

U kunt deze bewijsstukken uploaden in het formulier. Zorg ervoor dat u de gevraagde documenten al heeft gescand en op uw bureaublad heeft opgeslagen voordat u het formulier invult. 

De bewijsstukken moeten compleet zijn. De gemeente bewaart deze in een dossier.

Wie TONK aanvraagt vanaf juli 2021, kan kiezen tussen:

 • TONK 1 (1 keer € 1.500 of € 3.000 voor een periode van zes maanden), of
 • TONK 2 (1 keer € 750 of € 1.500 voor een periode van drie maanden)
 • TONK 1 en 2 samen (1 keer € 2.250 of € 4.500 per huishouden voor een periode van 9 maanden.

Let op! Voor de TONK gelden twee perioden. Zie de voorwaarden TONK 1 en TONK 2.

 • uw huishouden (1 persoon of meer personen)
 • de verhouding tussen uw netto-inkomen en uw privé-woonlasten. Dit is uitgelegd in de voorbeelden hieronder.

De privé-woonlasten moeten minimaal 25% van uw inkomen zijn.

Voorbeeld 1: u bent alleenstaand en u verdient netto € 2.500. Uw vaste woonlasten bedragen maandelijks € 750 (minimaal 30 % van uw inkomen). In dit geval komt u in aanmerking voor het bedrag in categorie 1. Dat wil zeggen eenmalig € 2.250 voor een periode van 9 maanden.
Heeft u eerder al Tonk ontvangen dan kunt u een aanvullende aanvraag doen. U ontvangt dan eenmalig een bedrag van € 750 voor een periode van 3 maanden.    

Voorbeeld 2: u bent alleenstaand en uw inkomen is netto € 2.500. U betaalt aan vaste woonlasten minimaal 50 %, of € 1.250. U komt in aanmerking voor eenmalig € 4.500 voor een periode van 9 maanden.
Heeft u eerder al Tonk ontvangen dan kunt u een aanvullende aanvraag doen. U ontvangt dan eenmalig een bedrag van € 750 voor een periode van 3 maanden.  

Voorbeeld 3: u bent gehuwd/samenwonend en uw gezamenlijke inkomen is netto € 2.500. Uw vaste woonlasten bedragen maandelijks € 625 (minimaal 25% van uw inkomen). U komt in aanmerking voor het bedrag in categorie 1. Dat wil zeggen eenmalig € 2.250 voor een periode van 9 maanden.
Heeft u eerder al Tonk ontvangen dan kunt u een aanvullende aanvraag doen. U ontvangt dan eenmalig een bedrag van € 750 voor een periode van 3 maanden.  

Voorbeeld 4: uw gezamenlijke inkomen is netto € 2.500. U betaalt aan vaste woonlasten minimaal 35 %, of € 875. U komt in aanmerking voor eenmalig € 4.500 voor een periode van 9 maanden.

Heeft u eerder al Tonk ontvangen dan kunt u een aanvullende aanvraag doen. U ontvangt dan eenmalig een bedrag van € 750 voor een periode van 3 maanden.  

ln de tabel hieronder ziet u de oplopende bedragen en percentages voor uw inkomen.

Verhouding inkomen en woonlasten per huishoudtype

Netto inkomen per maand t/mAlleenstaand Categorie 1Alleenstaand Categorie 2Gehuwd/Samenwonend Categorie 1Gehuwd/Samenwonend Categorie 2
€2.50030%40%25%35%
€3.00030%40%30%40%
€5.00035%45%30%40%
meer dan €5.00040%50%40%50%