Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Als u door de coronamaatregelen uw baan bent verloren of minder inkomsten hebt en u kunt uw noodzakelijke privé-woonlasten niet (helemaal) betalen, dan is er de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Noodzakelijke privé-woonlasten zijn huur, hypotheekrente, gas- en elektra en water. De bedragen zijn sinds 18 mei 2021 verhoogd en de voorwaarden zijn versoepeld. Heeft u eerder al een aanvraag ingediend dan wordt deze aanvraag automatisch volgens de nieuwe voorwaarden (opnieuw) beoordeeld. Komt u (alsnog) in aanmerking voor een (hogere) vergoeding dan ontvangt u hierover een nieuw besluit.

Verlenging TONK

De regeling TONK is verlengd tot 1 oktober 2021. U kunt t/m 31 oktober 2021 een aanvraag doen voor de periode van 1 januari 2021 t/m 30 juni 2021 (TONK 1) en de periode van 1 juli 2021 t/m 30 september 2021 (TONK 2). 

TONK aanvragen Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig.

 • U heeft in januari 2021 minimaal 15% minder inkomen dan in januari 2020 en kunt daardoor uw privé-woonlasten niet meer (volledig) betalen.
 • Uw verlies aan inkomsten komt door coronamaatregelen.
 • U woont in een woning waarvan u de eigenaar bent of de hoofdhuurder.
 • U heeft op dit moment minder dan € 6.295 (alleenstaande) of € 12.590 (alleenstaande ouder of echtpaar) in de vorm van contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en de waarde van beleggingen of bitcoins.
 • Als u ondernemer bent, telt uw vermogen in uw onderneming niet mee. Een tegemoetkoming vaste lasten (TVL) of loonkosten (NOW) ook niet.
 • Bent u ondernemer en heeft u een TOZO-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.
 • Heeft u recht op een andere regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering? Dan vraagt u die eerst aan. Heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw privé-woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op TONK.
 • U hoeft de TONK-uitkering niet terug te betalen, tenzij u bij de aanvraag weet dat u op korte termijn een groot bedrag ontvangt. In dat geval moet u de uitkering later terugbetalen.

U vult de vragen naar waarheid in en u stuurt de volgende bewijsstukken mee:

 • kopie identiteitsbewijs
 • recent afschrift van de bankrekening waarop u ondersteuning aanvraagt
 • recent bewijsstuk (zoals een huurspecificatie of een jaaropgave van uw hypotheek) waaruit de hoogte van uw noodzakelijke kosten blijken waarvoor u een TONK-uitkering vraagt
 • recent afschrift van de overige spaar- en betaalrekening(en) op naam van uzelf en eventuele partner

U kunt deze bewijsstukken uploaden in het formulier. Zorg ervoor dat u de gevraagde documenten al heeft gescand en op uw bureaublad heeft opgeslagen voordat u het formulier invult. 

De bewijsstukken moeten compleet zijn. De gemeente bewaart deze in een dossier.

Wie TONK aanvraagt vanaf juli 2021, kan kiezen tussen:

 • TONK 1 (1 keer € 1.500 of € 3.000 voor een periode van zes maanden), of
 • TONK 2 (1 keer € 750 of € 1.500 voor een periode van drie maanden)
 • TONK 1 en 2 samen (1 keer € 2.250 of € 4.500 per huishouden voor een periode van 9 maanden.

Let op! Voor de TONK gelden twee perioden. Zie de voorwaarden TONK 1 en TONK 2.

 • uw huishouden (1 persoon of meer personen)
 • de verhouding tussen uw netto-inkomen en uw privé-woonlasten. Dit is uitgelegd in de voorbeelden hieronder.

De privé-woonlasten moeten minimaal 25% van uw inkomen zijn.

Voorbeeld 1: u bent alleenstaand en u verdient netto € 2.500. Uw vaste woonlasten bedragen maandelijks € 750 (minimaal 30 % van uw inkomen). In dit geval komt u in aanmerking voor het bedrag in categorie 1. Dat wil zeggen eenmalig € 2.250 voor een periode van 9 maanden.
Heeft u eerder al Tonk ontvangen dan kunt u een aanvullende aanvraag doen. U ontvangt dan eenmalig een bedrag van € 750 voor een periode van 3 maanden.    

Voorbeeld 2: u bent alleenstaand en uw inkomen is netto € 2.500. U betaalt aan vaste woonlasten minimaal 50 %, of € 1.250. U komt in aanmerking voor eenmalig € 4.500 voor een periode van 9 maanden.
Heeft u eerder al Tonk ontvangen dan kunt u een aanvullende aanvraag doen. U ontvangt dan eenmalig een bedrag van € 750 voor een periode van 3 maanden.  

Voorbeeld 3: u bent gehuwd/samenwonend en uw gezamenlijke inkomen is netto € 2.500. Uw vaste woonlasten bedragen maandelijks € 625 (minimaal 25% van uw inkomen). U komt in aanmerking voor het bedrag in categorie 1. Dat wil zeggen eenmalig € 2.250 voor een periode van 9 maanden.
Heeft u eerder al Tonk ontvangen dan kunt u een aanvullende aanvraag doen. U ontvangt dan eenmalig een bedrag van € 750 voor een periode van 3 maanden.  

Voorbeeld 4: uw gezamenlijke inkomen is netto € 2.500. U betaalt aan vaste woonlasten minimaal 35 %, of € 875. U komt in aanmerking voor eenmalig € 4.500 voor een periode van 9 maanden.

Heeft u eerder al Tonk ontvangen dan kunt u een aanvullende aanvraag doen. U ontvangt dan eenmalig een bedrag van € 750 voor een periode van 3 maanden.  

ln de tabel hieronder ziet u de oplopende bedragen en percentages voor uw inkomen.

Verhouding inkomen en woonlasten per huishoudtype

Netto inkomen per maand t/mAlleenstaand Categorie 1Alleenstaand Categorie 2Gehuwd/Samenwonend Categorie 1Gehuwd/Samenwonend Categorie 2
€2.50030%40%25%35%
€3.00030%40%30%40%
€5.00035%45%30%40%
meer dan €5.00040%50%40%50%