Onderzoek gevolgen corona voor Zandvoort en regio

De gemeente Zandvoort brengt de gevolgen van corona voor Zandvoort in beeld. Hiervoor stellen de onderzoekers van Zandvoort verschillende rapporten op. Hierin zien we aan de hand van diverse indicatoren de veranderingen binnen verschillende domeinen van het maatschappelijk leven. De resultaten uit de monitor worden meegenomen in de plannen van de gemeenten voor 2021 en verder.

Er is een regionale monitor, die de gevolgen op regionaal niveau beschrijft. Het monitoren van de regionale gevolgen is in juli 2020 gestart. De eerstvolgende (en waarschijnlijk laatste) monitor wordt in het voorjaar van 2022 gepubliceerd. De regio beslaat de gemeenten Zandvoort, Beverwijk , Heemstede, Velsen, Heemskerk en Haarlem.

Er is gebruik gemaakt van een groot aantal bronnen. De gebruikte gegevens komen uit gemeentelijke administraties en openbare- (bijv. CBS, UWV) en betaalde bronnen (bijv. LISA, het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen). In de rapportage zijn links opgenomen naar verschillende andere relevante rapportages, zoals die van de Kamer van Koophandel, de provincie Noord-Holland of de MRA-regio.