Noodopvang scholen en kinderopvang

Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en kinderopvangorganisaties zijn weer open. Scholen organiseren fysiek en online-onderwijs. Zij houden zich daarbij aan strenge coronamaatregelen, waardoor elke school en opvang maatwerk biedt. De buitenschoolse opvang blijft in ieder geval gesloten tot 8 maart 2021 fysiek gesloten.

Voor ouders die gebruik maken van buitenschoolse opvang en een cruciaal beroep hebben en/of voor kinderen in kwetsbare situatie geldt, dat zij kunnen terecht bij de kinderopvang en de scholen binnen de reguliere openingstijden van deze organisaties voor noodopvang.

De landelijke maatregelen zijn bedoeld om de reisbewegingen en contactmomenten van ouders te beperken; het uitgangspunt blijft dat iedereen zoveel mogelijk thuisblijft en thuis werkt. Voor informatie over de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen verwijzen u naar de volgende pagina’s:

Coronavirus algemeen
Corona basisonderwijs en speciaal onderwijs
Corona en voortgezet (speciaal) onderwijs
Corona en kinderopvang (voor ouders)

In het FAQ-overzicht zijn antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen over hoe het in Zandvoort vanaf 1 maart 2021 geregeld is met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en de kinderopvangorganisaties. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, wordt er een update van de FAQ geplaatst.

Kinderdagopvang, peuteropvang en gastouderopvang (0 tot 4 jaar)

 • Ja, vanaf 1 maart zijn de kinderopvanglocaties weer open. De Buitenschoolse Opvang blijft dicht tot en met 8 maart.
 • Alleen als u en/of uw partner werkzaam zijn in een cruciaal beroep kunt u uw kind naar de noodopvang van de Buitenschoolse Opvang (BSO) brengen als opvang binnen uw eigen netwerk niet mogelijk is. Een overzicht van cruciale beroepen vindt u hier.
 • Als u meer BSO-uren nodig heeft dan u momenteel afneemt, dan kunt u in overleg treden met uw kinderopvangorganisatie. Zij kunnen hiervoor kosten in rekening brengen.

Met het open gaan van de kinderopvang per 1 maart, is de noodopvang weer reguliere kinderopvang geworden. Ouders met een cruciaal beroep die gebruik maakten van de noodopvang worden door de Rijksoverheid achteraf gecompenseerd voor de kosten van de reguliere contracturen tot het landelijke maximale uurtarief tussen 16 december en 8 februari. Dit geldt voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag geldt dat de gemeente dit met de kinderopvangorganisatie regelt binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid.

 

U kunt contact opnemen met een kinderopvanglocatie of gastouder. Hiervoor geldt dat u de factuur dient te betalen voor de gecontracteerde uren en, indien van toepassing, kinderopvangtoeslag moet aanvragen bij de Belastingdienst.

Als uw gastouder of kinderopvangorganisatie dit aanbiedt als regulier aanbod, dan kunt u hier gebruik van maken als u in een cruciaal beroep werkzaam bent. 

 • U kunt uw kind(eren) naar uw gastouder brengen.
 • Verder gelden dezelfde regels als voor de kinderdagverblijven. Dat betekent dat u gebruik kunt maken van uw reguliere contracturen bij de gastouder binnen de reguliere openingstijden van de gastouder. Als u meer uren nodig heeft, dan zal de gastouder hiervoor kosten in rekening brengen.

Hiervoor gelden de reguliere afstemmingsprocedures tussen kinderopvang, CJG, JGZ, jeugdhulpaanbieders of jeugd- en gezinsbeschermers. Samen kunnen zij op zoek naar de beste oplossing voor het kind. De gemeente houdt hierbij de vinger aan de pols en heeft regelmatig overleg met betrokken partners.

Basisonderwijs (4 tot 12 jaar)

 • Vanaf 8 februari zijn de basisscholen weer open. Het kan zijn dat de school van uw kind afwijkende ophaal- en brengmomenten hanteert, of maar gedeeltelijk open gaat, omdat zij rekening moeten houden met strenge voorwaarden en (dringende) adviezen voor de veiligheid van de kinderen en hun personeel. U wordt hierover geïnformeerd door de school van uw kinderen. Mocht u  meer hierover willen weten, dan kunt u terecht bij de school van uw kinderen.
 • Voor kinderen van ouders die gebruik maken van noodopvang, kan het mogelijk zijn dat zij langer dan hun klasgenoten op school kunnen blijven. De school van uw kinderen zal u hierover in dat geval informeren.
 • De Buitenschoolse Opvang blijft dicht tot en met 8 maart 2021, behalve als u of uw partner een cruciaal beroep vervullen en u geen opvang in uw eigen netwerk heeft.
 • Voor buitenschoolse opvang geldt dat uw kind(eren) alleen voor noodopvang tijdens reguliere openingstijden opgevangen kan/kunnen worden wanneer u een contract heeft en enkel voor de contracturen.
 • Voor de vakantieperiode gelden de vakantieopeningstijden van de buitenschoolse opvang. Het kan zijn dat uw kind(eren) op een andere locatie wordt opgevangen dan gebruikelijk.
 • U kunt alleen gebruik maken van noodopvang indien u en/of uw partner werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Als het gaat om noodopvang buiten schooltijden, kunt u alleen gebruik maken van noodopvang bij een buitenschoolse opvang waar u een contract mee heeft en voor uw reguliere contracturen. 
 • Ouders met een cruciaal beroep die gebruik maken van de noodopvang bij hun buitenschoolse opvang worden door de Rijksoverheid achteraf gecompenseerd voor de kosten van de reguliere uren tot aan het landelijke maximale uurtarief. Dit geldt voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag geldt dat de gemeente dit met de kinderopvangorganisatie regelt binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid.
 • Ouders die geen gebruik maken van de noodopvang en een contract hebben bij een buitenschoolse opvang worden dringend verzocht de facturen te blijven betalen.
 • Zij worden door de Rijksoverheid achteraf gecompenseerd voor de kosten van de reguliere contacturen tot aan het landelijke maximale uurtarief. 

U kunt contact opnemen met een opvangorganisatie. Indien u werkzaam bent in een cruciaal beroep is het mogelijk dat u een contract kunt sluiten om opvang af te gaan nemen. Hiervoor geldt dat u de factuur dient te betalen voor de gecontracteerde uren en, indien van toepassing, kinderopvangtoeslag moet aanvragen bij de Belastingdienst.

Als uw opvangorganisatie dit aanbiedt binnen het reguliere aanbod, dan kunt u hier gebruik van maken als u in een cruciaal beroep werkzaam bent en geen opvang in uw netwerk heeft. Als u hiervan gebruik wilt maken, kan het zijn dat u hiervoor kosten in rekening wordt gebracht.

 • U kunt uw kind(eren) naar uw gastouder laten gaan.
 • Als u meer uren nodig heeft, dan kan de gastouder hiervoor kosten in rekening brengen. De kosten voor de gastouderopvang worden na afloop vergoed tot aan het landelijke maximale uurtarief, via de Belastingdienst of via de gemeente.

Hiervoor gelden de reguliere afstemmingsprocedures tussen onderwijs, CJG, JGZ, jeugdhulpaanbieders of jeugd- en gezinsbeschermers. Samen kunnen zij op zoek naar de beste oplossing voor het kind in overleg. De gemeente houdt hierbij de vinger aan de pols en heeft regelmatig overleg met betrokken partners.

Voortgezet onderwijs

Middelbare scholen zijn per 1 maart 2021 weer open. Scholen organiseren zowel fysiek als online-onderwijs. Zij houden zich daarbij aan strenge coronamaatregelen, waardoor elke school maatwerk biedt. Leerlingen zullen soms naar school gaan om lessen te volgen en soms online lessen moeten volgen. U wordt hierover geïnformeerd door de school van uw kinderen. Mocht u  meer hierover willen weten, dan kunt u terecht bij de school van uw kinderen.

Naast de examenleerlingen en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen en leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden, maakt de school de afweging om welke leerlingen het gaat. Bij de laatste groep gaat dit, net als in het voorjaar, in ieder geval om leerlingen voor wie thuis geen veilige of goede basis biedt en om nieuwkomersleerlingen. Neem contact op met uw school indien u niet weet of uw kind(eren) onder deze uitzonderingsposities vallen.

Andere vragen?

In eerste instantie kunt u bij uw eigen school of kinderopvangorganisatie terecht. Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u een mail sturen naar noodopvangkinderen@haarlem.nl. Als u in de mail ook uw telefoonnummer zet, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.