Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor bedrijven en zzp’ers. Er is een flink pakket aan ondersteuningsmaatregelen, afhankelijk van uw situatie. Het Rijk en UWV bieden ondersteuning voor uw bedrijf (TVL en NOW). Voor uw persoonlijke situatie biedt uw gemeente hulp (TOZO, Bbz+, hulp bij bedrijfsbeëindiging of omscholingsmogelijkheden Raadpleeg daarom eerst de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Ook kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur terecht bij het Ondernemersspreekuur van gemeente Zandvoort. Telefoon 14 023, kies optie 6 > Ondernemersspreekuur.

Financiële ondersteuning na Tozo 5: Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Op 30 september 2021 is de Tozo-regeling gestopt. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. Voor deze regeling is de vermogenstoets vervallen. Wel geldt de levensvatbaarheidstoets.

Voor vragen over de Bbz-regeling kunt u dagelijks terecht bij het telefonisch spreekuur tussen 9.00 en 11.00 uur. Telefoon 14 023, kies optie 4 of e-mail bbzcrisis2020@haarlem.nl.

Lees de informatie en vraag direct aan

Vragen en antwoorden

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor ondernemingen die extra personele kosten hebben gemaakt voor de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs in de periode 25 september 2021 t/m 31 december 2021.

Lees meer op de pagina Subsidie controle toegangsbewijzen

Ondernemers kunnen gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het vierde kwartaal van 2021 (TVL Q4 2021). Ondernemers met minimaal 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of eerste kwartaal van 2020 kunnen een aanvraag doen voor TVL-subsidie. Op de website van RVO vindt u meer informatie.

Heeft u vragen? U kunt tussen 8.30 en 16.30 uur bellen naar 14 023. Ook kunt u uw vraag mailen aan gemeente Zandvoort via info@zandvoort.nl. Zet in het onderwerp ‘ondernemersvraag’.

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de NOW kunt u uw werknemers met een vast of flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.

Wilt u weten over hoe u moet omgaan met bijvoorbeeld werktijden spreiden en hoe u besmetting kan voorkomen?
De meest recente informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Welke financiële tegemoetkomingen zijn er vanuit de Rijksoverheid?
De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Bekijk de meest actuele informatie over financiële regelingen.
Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KVK.

Gemeente Zandvoort volgt het Rijksbeleid, dat betekent dat er geen belastingen worden kwijtgescholden. Ondernemers kunnen wel uitstel van betaling krijgen.

Voorziet u problemen in de betaling van gemeentelijke belastingen, neem dan contact op met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ), van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. Tel. 023 51260 66. Of via het contactformulier op de website.

  • De gemeente geeft jaarlijks subsidie aan een aantal evenementen. Door corona konden niet alle evenementen doorgaan. In overleg met de organisaties van deze evenementen vergoedt de gemeente de kosten die zij al gemaakt hebben en waarvoor ze anders subsidie zouden krijgen.
  • De gemeente betaalt rekeningen van ondernemers zo snel mogelijk.

De wekelijkse markten vallen onder essentiële branches en gaan daarom gewoon door. Wilt u de markt bezoeken? Houd dan voldoende afstand van andere mensen. En blijf thuis als u ziek of verkouden bent.

Welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen op de markt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
De richtlijnen van het kabinet en de RIVM worden in acht genomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat eten alleen afgehaald mag worden en niet ter plekke mag worden genuttigd. 

Neem contact op met uw eigen afvalinzamelaar. Veel Zandvoortse ondernemingen hebben een contract met Meerlanden. U kunt contact opnemen met Meerlanden via telefoonnummer 0297 381 781 of via e-mail bedrijfsafval@meerlanden.nl.

De Rijksoverheid heeft verschillende afbeeldingen die u kunt gebruiken om bezoekers te wijzen op het feit dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Scroll naar beneden voor posters en afbeeldingen voor social media.

Hier een directe link naar de poster.

Bent u zzp’er en zoekt u tijdelijk ander werk? U kunt bijvoorbeeld aan de slag via een uitzendbureau. In de regio zijn diverse uitzendbureaus actief. De gemeente werkt nauw samen met Agros BV, agros.nl. Agros biedt aan om te bemiddelen bij werk. Aan deze bemiddeling zijn geen kosten verbonden.
Voor vacatures in en buiten de regio Zuid-Kennemerland kunt u ook kijken op werk.nl, de website van het UWV.

U bent zzp’er en wilt hulp bij versterking van uw onderneming. Of u wilt hulp bij stappen naar ander werk. Via 'Zuid Kennemerland en IJmond werkt door' kunt u in gesprek over mogelijkheden voor coaching, training, om- of bijscholing. ZKIJwerktdoor kan ook ondersteunen bij het zoeken naar ander werk als zzp’er of in loondienst. De dienstverlening is gratis.

ZKIJwerktdoor.nl

Wat zijn de regels voor de horeca in Haarlem?

In Zandvoort gelden de landelijke coronamaatregelen voor de horeca. Deze vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Er zijn ook regels over de verkoop van eten en drinken vanuit een loket.

Voor meer informatie over de maatregelen voor eet- en drinkgelegenheden kunt u terecht op de website van KHN.

Als u bijna failliet bent kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) misschien hulp bieden. Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Door de nieuwe WHOA per 1 januari 2021 is dit mogelijk.
   
Het time out arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het voorkomen van een faillissement. Hierbij staat de WHOA ook centraal. 

Ondernemers en zelfstandigen die getroffen zijn door de coronamaatregelen en met andere vragen zitten, kunnen ook terecht bij het ondernemersspreekuur. Het kan gaan om allerlei vragen; van hulp bij geldzorgen tot het zoeken naar ander werk. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur, tel 14 023, kies optie 6 > Ondernemersspreekuur.

    

Information for businesses about the coronavirus

The government has announced a support package for SMEs, self-employed people and large businesses. The support package should ensure that companies can keep paying their staff and offers self-employed people a way to bridge the gap. There are also options to ensure that the money stays in the companies.

On the website of the Government of the Netherlands you can find an overview of all new measures to preserve jobs and for the economy.