Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootwinkelbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. De gemeente Zandvoort biedt daarnaast een aantal aanvullende lokale maatregelen om Zandvoortse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Financiële ondersteuning na Tozo 5: Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Lees de informatie en vraag direct aan

Vragen en antwoorden

Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters kunnen vanaf 30 juni 2020 een subsidie aanvragen om hun vaste lasten te betalen. De subsidie bedraagt minimaal €1.000 en maximaal € 50.000 en geldt voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020. De subsidie voor vaste lasten komt bovenop de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW). Als u in aanmerking wilt komen voor de TVL, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Aanvragen kan één keer vanaf 30 juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven kunnen de subsidie tot uiterlijk 30 oktober 2020 aanvragen.

Meer informatie over de TVL en het aanvraagformulier.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) was één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Deze regeling is gesloten per 26 juni 2020. Kijk op de website van de Rijksoverheid of u in aanmerking komt voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL).

Wilt u weten over hoe u moet omgaan met bijvoorbeeld werktijden spreiden en hoe u besmetting kan voorkomen?
De meest recente informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Welke financiële tegemoetkomingen zijn er vanuit de Rijksoverheid?
De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Bekijk de meest actuele informatie over financiële regelingen.
Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KVK.

Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
Meer informatie over deze maatregel

De coronacrisis raakt vele ondernemers in Nederland bijzonder hard, dus ook vele Zandvoortse ondernemers. De gemeente Zandvoort biedt naast het pakket van regelingen van de Rijksoverheid een aantal aanvullende lokale maatregelen om Zandvoortse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen.

  • De betaling van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020 en op aanvraag tot 1 oktober 2020. Hierbij gaat het onder andere om onroerende zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, marktgelden en rioolheffing. 
  • De gemeente geeft uitstel van betaling aan ondernemers voor lopende vorderingen van de gemeente, en stuurt geen boetes of verhogingen. Dit is maatwerk. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14023 of info@zandvoort.nl
  • Voor restaurants, cafés met terrassen en winkels geldt dat de precariobelasting wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. Dit uitstel gaat automatisch, u hoeft daar niets voor te doen. 
  • Voor de reguliere evenementen die de gemeente subsidieert en die door het coronavirus niet doorgaan worden in overleg met de organisaties de al gemaakte subsidiabele kosten vergoed. De gemeente gaat hier coulant mee om en denkt mee met de organisaties en hun toeleveranciers.
  • De gemeente maakt uitstaande betalingen aan ondernemers zo spoedig over.
  • Ondernemers en ZZP’ers die al een belastingaanslag hebben ontvangen van GBKZ kunnen uitstel van betaling aanvragen. Neem dan online contact op met GBKZ.

In juni heeft de gemeenteraad het voorstel voor aanvullende maatregelen (tweede noodpakket) vastgesteld. De volgende maatregelen zijn vastgesteld.

  • De huur en erfpacht die ondernemers en partijen aan de gemeente betalen (voor de periode van verplichte sluiting en landelijke maatregelen) voor 50% kwijt te schelden.
  • De Reclamebelastingverordening van 2020 in te trekken en in het verlengde daarvan de Reclamebelasting van 2020 niet op te leggen.
  • Het Innovatiefonds niet te korten, zodat zij het herstel van lokale ondernemers kunnen ondersteunen.
  • Het tarief van de Precarioverordening van 2020 voor terrassen (hoofdstuk 3 en 6) aan te passen en te corrigeren voor de periode van verplichte sluiting.

Meer informatie over het voorstel aanvullende maatregelen (agendapunt 13).

Ja, het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is opgeheven. Wilt u een evenement organiseren? Neem dan contact met de gemeente. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn.

Meer informatie vindt u op www.zandvoort.nl/evenementen/

De Rijksoverheid heeft verschillende afbeeldingen die u kunt gebruiken om bezoekers te wijzen op het feit dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Scroll naar beneden voor posters en afbeeldingen voor social media.

Hier een directe link naar de poster.

Bent u zzp’er en zoekt u tijdelijk ander werk? U kunt bijvoorbeeld aan de slag via een uitzendbureau. In de regio zijn diverse uitzendbureaus actief. De gemeente werkt nauw samen met Agros BV, agros.nl. Agros biedt aan om te bemiddelen bij werk. Aan deze bemiddeling zijn geen kosten verbonden.
Voor vacatures in en buiten de regio Zuid-Kennemerland kunt u ook kijken op werk.nl, de website van het UWV.

Als u bijna failliet bent kan de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) misschien hulp bieden. Zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. Door de nieuwe WHOA per 1 janauri 2021 is dit mogelijk.
   
Het time out arrangement (TOA) ondersteunt ondernemers in zwaar weer bij het voorkomen van een faillissement. Hierbij staat de WHOA ook centraal. 

    

Information for businesses about the coronavirus

The government has announced a support package for SMEs, self-employed people and large businesses. The support package should ensure that companies can keep paying their staff and offers self-employed people a way to bridge the gap. There are also options to ensure that the money stays in the companies.

On the website of the Government of the Netherlands you can find an overview of all new measures to preserve jobs and for the economy.