Informatie voor ondernemers over het coronavirus

Wat doet de overheid om ondernemers te helpen?

Het kabinet heeft een steunpakket voor mkb-ondernemers, zzp’ers en grootwinkelbedrijven aangekondigd. Het steunpakket moet ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en biedt zelfstandigen een overbrugging. Ook zijn er mogelijkheden om te zorgen dat het geld in de bedrijven blijft. De gemeente Zandvoort biedt daarnaast een aantal aanvullende lokale maatregelen om Zandvoortse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle nieuwe maatregelen voor het behoud van banen en voor de economie.

Tijdelijke ondersteuning voor zelfstandig ondernemers (Tozo).
Lees de informatie en vraag direct aan
.

Vragen en antwoorden

Bent u ondernemer en heeft u tijdelijk financiële ondersteuning nodig door de maatregelen tegen het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet.
Lees de informatie en vraag direct aan.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is één van de noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Kijk op de website van de Rijksoverheid wie er in aanmerking komt voor het steunpakket. Als u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming kunt u die online aanvragen via de website van RVO.nl.

Wilt u weten over hoe u moet omgaan met bijvoorbeeld werktijden spreiden en hoe u besmetting kan voorkomen?
De meest recente informatie kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Welke financiële tegemoetkomingen zijn er vanuit de Rijksoverheid?  
De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Bekijk de meest actuele informatie over financiële regelingen.
Meer informatie over de regelingen vindt u op de website van de KVK.

Wat is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)?
Deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers hun werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
Meer informatie over deze maatregel

De coronacrisis raakt vele ondernemers in Nederland bijzonder hard, dus ook vele Zandvoortse ondernemers. De gemeente Zandvoort biedt naast het pakket van regelingen van de Rijksoverheid een aantal aanvullende lokale maatregelen om Zandvoortse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals uitstel van lokale belastingen en heffingen.

  • De betaling van alle gemeentelijke belastingen voor ondernemers wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020 en op aanvraag tot 1 oktober 2020. Hierbij gaat het onder andere om onroerende zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, precariobelasting, reclamebelasting, marktgelden en rioolheffing. Begin juni wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.
  • De gemeente geeft uitstel van betaling aan ondernemers voor lopende vorderingen van de gemeente, en stuurt geen boetes of verhogingen. Dit is maatwerk. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14023 of info@zandvoort.nl
  • Voor restaurants, cafés met terrassen en winkels geldt dat de precariobelasting wordt uitgesteld tot tenminste 1 juli 2020. Dit uitstel gaat automatisch, u hoeft daar niets voor te doen. In juni wordt gekeken of langer uitstel noodzakelijk is.
  • Voor de reguliere evenementen die de gemeente subsidieert en die door het coronavirus niet doorgaan worden in overleg met de organisaties de al gemaakte subsidiabele kosten vergoed. De gemeente gaat hier coulant mee om en denkt mee met de organisaties en hun toeleveranciers.
  • De gemeente maakt uitstaande betalingen aan ondernemers zo spoedig over.
  • Ondernemers en ZZP’ers die al een belastingaanslag hebben ontvangen van GBKZ kunnen uitstel van betaling aanvragen. Neem dan online contact op met GBKZ.

Blijven de markten in Zandvoort open?
Ja, voorlopig blijven de markten open. Wel komt er extra ruimte tussen de kramen. Wilt u de markt bezoeken? Houd dan voldoende afstand van andere mensen. En blijf thuis als u ziek of verkouden bent.

Welke voorzorgsmaatregelen worden getroffen op de markten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?
De richtlijnen van het Kabinet en de RIVM worden in acht genomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat eten alleen afgehaald mag worden en niet ter plekke mag worden genuttigd. De ondernemersorganisatie voor ambulante handel CVAH heeft extra tips uitgegeven.

De Rijksoverheid heeft verschillende afbeeldingen die u kunt gebruiken om bezoekers te wijzen op het feit dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Scroll naar beneden voor posters en afbeeldingen voor social media.

Hier een directe link naar de poster.

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Neem hiervoor contact op met uw afvalinzamelaar.

Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus?

Bent u zzp’er en zoekt u tijdelijk ander werk? U kunt bijvoorbeeld aan de slag via een uitzendbureau. In de regio zijn diverse uitzendbureaus actief. Gemeente Haarlem werkt nauw samen met Agros BV, agros.nl. Agros biedt aan om te bemiddelen bij werk. Aan deze bemiddeling zijn geen kosten verbonden.
Voor vacatures in en buiten de regio Zuid-Kennemerland kunt u ook kijken op werk.nl, de website van het UWV.

De gemaakte kosten voor zowel evenementenvergunningen als tapontheffingen voor Koningsdag, worden geheel gecompenseerd door de gemeente. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar vraagoverevenementen@haarlem.nl met de volgende gegevens:

  • debiteurennummer
  • het/de aanslagnummer(s) van de opgelegde leges
  • het bankrekeningnummer (van waaruit de leges betaald zijn)
  • de tenaamstelling van dat bankrekeningnummer.

    

Information for businesses about the coronavirus

The government has announced a support package for SMEs, self-employed people and large businesses. The support package should ensure that companies can keep paying their staff and offers self-employed people a way to bridge the gap. There are also options to ensure that the money stays in the companies.

On the website of the Government of the Netherlands you can find an overview of all new measures to preserve jobs and for the economy.