Informatie voor aanbieders en pgb-houders sociaal domein

De coronacrisis raakt ons allemaal, ook de aanbieders in het sociaal domein. Voorop staat dat iedereen gehouden is aan de richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM staan richtlijnen, actuele informatie en antwoorden op vragen. Sommige vormen van zorg en ondersteuning zijn conform deze richtlijnen noodgedwongen tijdelijk stopgezet, andere kunnen of moeten met de nodige aanpassingen voortgezet worden. Verzoek is om dit altijd met uw contractmanager of accounthouder te bespreken. De gemeente heeft enorm veel waardering voor de betrokkenheid en creativiteit waarmee aanbieders daar nu al invulling aan geven.

Tegelijkertijd is er nog veel onduidelijk en hebben aanbieders vragen. Hieronder proberen wij de veel gestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Vragen en antwoorden

Het Sociaal Wijkteam is telefonisch bereikbaar tijdens kantoortijden. Inwoners (en hun netwerk) en verwijzers kunnen ook een mail sturen. Er vinden voorlopig in principe geen huisbezoeken plaats. De inloopspreekuren zijn gesloten. Kijk voor een wijkteam in de buurt op www.sociaalwijkteamhaarlem.nl (ook voor Zandvoort).

De gemeente verzorgt geen quarantaineplekken. De aanbieder moet dit zelf organiseren. Voor ondersteuning kan de aanbieder contact opnemen met de GGD Kennemerland. De GGD heeft wel een aantal plekken in Bennebroek ingericht. Besluit voor opname in Bennebroek ligt bij de arts infectieziekten. De isolatieplekken zijn bedoeld voor alle mensen die in isolatie moeten en daar (op dit moment) thuis geen mogelijkheid toe hebben, doordat zij bijvoorbeeld in een groepsaccommodatie wonen of geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Voorwaarde is dat gezondheidsklachten mild zijn en dat de persoon voor zichzelf kan zorgen.

In opdracht van de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) start GGD Kennemerland vanaf dinsdag 7 april met een faciliteit om zorgmedewerkers te testen op het coronavirus (covid-19). De GGD richt hiervoor de komende weken dagelijks tijdens kantoortijden een ‘test drive in’ in op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal in Haarlem-Noord. Daar kunnen zorgmedewerkers, die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg in onze regio, zich vanuit de auto laten testen op het coronavirus.

Zorgmedewerkers kunnen niet spontaan bij de testlocatie langsgaan; zij krijgen via de zorginstelling waarvoor zij werken een uitnodiging om - bij klachten - een test te doen. In overleg met huisarts, bedrijfs- of instellingsarts kunnen zorgmedewerkers vervolgens een test afnemen.