Coronaherstelplan Zandvoort

Ook ons dorp lijdt onder de coronacrisis. De gemeente werkt momenteel aan een plan om inwoners, ondernemers en organisaties te steunen om sterker uit de crisis te komen. In het plan komen ook maatregelen om de gemeente als geheel te versterken. Op deze pagina’s presenteren we de voorlopige voorstellen. We leggen uit waarom we de maatregelen nemen en welke acties we voorstellen. Ook vermelden we wat het (waarschijnlijk) gaat kosten. Dit betaalt de gemeente uit het Coronafonds. Hierin is in totaal 10 miljoen gereserveerd om Zandvoort sterker uit de crisis uit de crisis te laten komen.

Naast de reacties die we van de gemeenteraad ontvangen horen wij graag van u, onze inwoners, organisaties en ondernemers, wat u van de maatregelen vindt. Wat vindt u goed, wat vindt u niet goed. En we horen graag welke maatregelen u mist. In maart 2021 presenteren wij aan de gemeenteraad onze voorstellen, waarbij we gebruikmaken van uw opmerkingen, ideeën en suggesties.

U kunt uw reactie tot en met 5 februari 2021 sturen naar corona@zandvoort.nl

We willen voorkomen dat mensen vereenzamen of hun gezondheid achteruit gaat door corona. Sport is een goed middel om zowel te bewegen als onder de mensen te komen. Daarom is het juist nu belangrijk dat jong en oud mee kunnen blijven doen aan sport & bewegen en aan sociale activiteiten. Daarvoor zijn sportclubs belangrijk. Deze moeten dus blijven voortbestaan, ondanks verlies aan inkomsten en leden vanwege corona.

Wat stellen we voor?

 • De gemeente stimuleert sporten met een campagne in de media, samen met team Sportservice en sportclubs.
 • Inwoners kunnen punten sparen door te bewegen en die gebruiken voor korting bij lokale ondernemers.
 • Sportclubs krijgen subsidie voor extra activiteiten gericht op jongeren.
 • We starten een programma waarbij volwassenen werken aan een gezonde levensstijl.
 • Sportclubs in financiële nood door corona kunnen subsidie krijgen om hun verlies (deels) te compenseren.
 • We breiden de financiële ondersteuning uit voor inwoners met een laag inkomen om te kunnen sporten.
 • We vormen een ‘Jongeren op Gezond Gewicht-team’ dat met scholen en clubs aan de slag gaat.
 • We schaffen verplaatsbare basketbaltorens aan en kijken hoe we die ook kunnen opnemen in fitrondes of het recreatieve routenetwerk voor lopen, fietsen en skaten in Zandvoort.
 • Jongeren willen op andere manieren bewegen dan vroeger. Daarom willen we een zogenoemd kidstrack en pumptrack aanleggen.
 • We breiden het Duintjesveld uit met een court voor tennis, handbal, voetbal en mogelijk ook padel.

Wat gaat dat kosten?

Voorlopig gaan we uit van € 384.000 voor drie jaar: 2021-2024. 
 

Maatschappelijke organisaties vervullen een belangrijke rol binnen onze samenlevering. Deze organisaties leiden onder de (financiële) gevolgen van de coronacrisis. We nemen een aantal maatregelen om hen te steunen, waaronder inzet van extra personeel.

Wat stellen we voor?

 • We ondersteunen bijeenkomsten voor zorgverleners, om ervaringen uit te wisselen en hun samenwerking te versterken.
 • We breiden tijdelijk het Sociaal Wijkteam uit aangezien er vanwege corona een groter beroep op hen wordt gedaan.
 • In aanloop naar een structurele oplossing voor dagopvang voor kwetsbare inwoners zorgen we voor een tijdelijke oplossing. Deze groep heeft het vanwege corona extra moeilijk.
 • We willen de toenemende werkloosheid en schooluitval onder de Zandvoortse jeugd vanwege corona tegengaan. We verlenen subsidies voor initiatieven van (lokale) ondernemers, bedrijven, scholen en instellingen die de jeugd in de wijk opzoeken en bijeenkomsten of cursussen organiseren en met jongeren aan de slag gaan.
 • We investeren in een goed en overzichtelijk platform waarin bewoners hulp kunnen vragen en aanbieden, zoals boodschappen doen, tuin onderhouden of met iemand wandelen.
 • We gaan van start met de campagne "Senioren en Veiligheid". Juist nu tijdens corona zien we een toename van oplichters die ouderen als gemakkelijk doelwit zien.

Wat gaat dat kosten?

Een deel van de kosten betaalt het Rijk. Daarnaast is circa € 34.000 nodig van de gemeente.

Vanwege de coronacrisis ziet een deel van onze inwoners inkomsten dalen waardoor zij rekeningen niet kunnen betalen en schulden oplopen. We nemen extra maatregelen om mensen met (dreigende) schulden op korte termijn te helpen.

Wat stellen we voor?

 • Een budgetcoach gaat aan de slag om Zandvoorters met achterstanden in de vaste lasten tijdig te ondersteunen.
 • We zetten extra personeel en middelen in voor schulddienstverlening aan inwoners.
 • Via NewFuture zorgen we voor het (weer) op de rit krijgen van een studie, leer/werk traject of dienstverband voor jongeren met schulden.
 • We zetten extra in op de begeleiding naar betaald werk, in samenwerking met uitzendbureaus.
 • We helpen ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de TOZO-regeling met een aanbod voor re-integratie naar ander betaald werk.
 • In samenwerking met Pasmatch spannen we ons in voor de kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Wat gaat dat kosten?

Een deel van de kosten van deze maatregelen betaalt het Rijk. Daarnaast is circa € 110.000 nodig van de gemeente.
 

Veel Zandvoorters verdienen hun geld in toerisme, horeca en detailhandel. Juist deze bedrijven lijden erg onder de coronacrisis. We willen voorkomen dat gezonde bedrijven failliet gaan. Daarmee blijven banen behouden en voorkomen we dat inwoners in de bijstand belanden. Ook culturele instellingen en organisaties hebben veel last van de coronamaatregelen en hebben extra hulp nodig. 

Wat stellen we voor?

 • In 2020 gingen veel evenementen niet door. We willen die evenementen in 2021 extra ondersteunen.
 • Zandvoort heeft meer te bieden dan alleen strand en horeca, juist ook voor inwoners uit de regio. We starten een regionale campagne om lokale ondernemers en instellingen te promoten.
 • Ondernemers krijgen ondersteuning van Over Rood bij het afwikkelen van schulden. De gemeente betaalt daarvoor € 350 per traject en zorgt voor kantoorruimte.
 • Culturele instellingen en organisatoren van evenementen kunnen extra subsidie krijgen voor activiteiten die coronaproof zijn en daardoor zonder subsidie niet uitvoerbaar zijn.
 • Culturele instellingen die in financiële nood komen vanwege corona kunnen subsidie krijgen om hun verlies (deels) te compenseren.
 • We helpen verenigingen leden te werven en via platform Taakie vrijwilligers te vinden.
 • Leegstand, transformatie van functies en toename van online verkoop door digitalisering is toegenomen vanwege corona. We willen zorgen dat dit ten goede komt aan de leefbaarheid van Zandvoort. Daarom willen we het Actieplan Centrum eerder dan gepland uitvoeren.
 • In 2017 is de Toeristische Visie door de gemeenteraad vastgesteld. Na ruim vier jaar en de coronacrisis is het nodig om deze van een update te voorzien en te zorgen voor versnelling in de uitvoering. Dit geldt ook voor de Actie-Agenda Economische Visie uit 2019.
 • We helpen ondernemers te verduurzamen en zo kosten te besparen. Daarmee steunen we lokale ondernemers én dragen we bij aan een duurzamer samenleving.
 • Ondernemers en instellingen die dat willen krijgen een tegoedbon voor advies door een onafhankelijke deskundige over hun bedrijfsvoering.
 • We starten met een subsidie voor ondernemers, organisaties of inwoners die coronaproof een maatschappelijke activiteit starten die verband houdt met corona.
 • We geven de uitvoering van de Economische Visie van Zandvoort een impuls door samen met Ondernemers Belangen Zandvoort een ondernemersmanager aan te stellen. Die gaat ideeën van ondernemers en gemeente met elkaar verbinden en stimuleren.
 • We versterken de informatievoorziening voor ondernemers door het opnemen van een ondernemerspagina op onze website en door het promoten van activiteiten in de media.

Wat gaat dat kosten?

Hiervoor nemen we een bedrag op van € 550.000. Daarnaast wordt het duurzaamheidsbudget ingezet.

Wat doet het Rijk?

TOZO regeling
NOW regeling
 

Ondanks de start van het vaccinatieprogramma, blijven vooralsnog maatregelen nodig om de volksgezondheid te beschermen. Dit gemeente blijft deze ook (deels) inzetten in 2021. 

Wat stellen we voor?

 • De afgelopen zomer was het extreem druk met strandbezoekers door de coronamaatregelen. We willen voorbereid zijn op nieuwe drukte in 2021 en willen daarom extra handhavers in kunnen zetten op de circa 15 zeer drukke dagen.
 • In 2020 zijn maatregelen genomen om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken, zoals extra borden en belijning, inzet verkeersregelaars, plaatsen van hekken en fietsenrekken etc. Zo nodig herhalen we dit in 2021.
 • De Haltestraat was in het hoogseizoen van 2020 in de weekenden afgesloten voor alle voertuigen om het voor voetgangers mogelijk te maken afstand te kunnen houden. Voor 2021 herhalen we dit als dat nodig en wenselijk is.

Wat gaat dat kosten?

We gaan uit van € 350.000, de kosten zijn afhankelijk van de ontwikkelingen. 

Wat stellen we voor?

 • In 2020 zijn ondernemers tegemoet gekomen die huur of erfpacht aan de gemeente betalen. Gedurende de maanden dat zij verplicht gesloten waren, heeft de gemeente de helft van de huur niet in rekening gebracht. Dit doen we ook in 2021.
 • In 2020 is het tarief voor precario voor terrassen en uitstallingen op nul gesteld omdat zij deze niet of slechts gedeeltelijk konden gebruiken. Zo nodig herhalen we dit in 2021.

Wat gaat dat kosten?

Deze kosten zijn afhankelijk van de ontwikkelingen.