ZandvoortPas

Bent u inwoner van Zandvoort en heeft u een laag inkomen? Met de ZandvoortPas krijgt u korting bij winkels, cursussen en culturele en sportactiviteiten. U vraagt de ZandvoortPas schriftelijk aan.

ZandvoortPas aanvragen

Voor korting op sport, recreatie en cultuur.

Als u aan de voorwaarden voldoet, is de ZandvoortPas gratis voor inwoners van de gemeente Zandvoort ouder dan 18 jaar. Studenten die studiefinanciering (WSF) ontvangen, komen niet in aanmerking voor de ZandvoortPas. Behalve als zij kinderen hebben.

Krijgt u één van de volgende uitkeringen, of doet u mee aan één van onderstaande regelingen, dan ontvangt u de ZandvoortPas automatisch:

• Bijstandsuitkering

• Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

• Wet inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

• aanvulling AOW (AIO)

• Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)

• minnelijke schuldenregeling

Bent u ouder dan 18 jaar, maar jonger dan 21 jaar en wilt u een ZandvoortPas aanvragen? Neem dan contact op met afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het telefoonnummer 14 023.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor de ZandvoortPas, moet uw inkomen onder een bepaalde drempel blijven. De gemeente beoordeelt uw inkomen aan de hand van uw persoonlijke situatie. In onderstaande tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen. In de tabel zijn de inkomensgrenzen opgenomen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De inkomensgrenzen zijn onafhankelijk van uw woonsituatie, de zgn. 'kostendelersnorm' is niet van toepassing. De inkomensgrens is vastgesteld op 115% van de bijstandsnorm. Als u een bijstandsuitkering heeft, voldoet u al aan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen als u 21 jaar of ouder bent en nog geen pensioen krijgt

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld Bruto jaarinkomen met vakantiegeld
Echtpaar€ 1.534€ 24.227
Alleenstaand€ 1.074€ 18.384
Alleenstaand ouder € 1.125€ 19.426

Inkomensgrenzen als u met pensioen bent

 Netto maandinkomen zonder vakantiegeld Bruto jaarinkomen met vakantiegeld
Echtpaar€ 1.648€ 23.343
Alleenstaand€ 1.207€ 16.905
Alleenstaand ouder € 1.227€ 17.943

Kindgebonden budget

Bent u alleenstaand ouder en ontvangt u een kindgebonden budget? Het kindgebonden budget telt niet mee als inkomen.
Bent u alleenstaand ouder en heeft u geen recht op een kindgebonden budget? Neem dan contact op met de afdeling Sociale Zaken.

Vermogen

De ZandvoortPas is gratis voor inwoners van de gemeente Zandvoort ouder dan 18 jaar met een vermogen van maximaal:

Alleenstaand€ 5.940
Alleenstaand ouder€ 11.880
Echtpaar€ 11.880

De ZandvoortPas is ook gratis als u:

 • kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgt
 • een minnelijk schuldentraject volgt
 • een schuldsaneringstraject volgt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).


 • Kopie van uw geldig legitimatiebewijs
 • kopie van uw inkomens- of uitkeringsoverzicht of een bewijs van kwijtschelding gemeentebelastingen
 • kopie laatste bankafschrift
 • kopie schuldenoverzicht (als u schulden heeft).

 

 

Heeft u thuiswonenden kinderen van 4 tot en met 17 jaar? Dan kunt u ook voor hen een ZandvoortPas aanvragen en gebruik van de voordelen.

Wat zijn de voordelen?

 • het Jeugdsportfonds: gratis sporten bij een sportvereniging(maximale vergoeding  (€ 225)

 • het Jeugdcultuurfonds: gratis muziekles, balletles, toneelspelen, zangles of een instrument leren spelen (maximale vergoeding € 450)

 • peuters van 2 tot 4 jaar: 2 dagdelen gratis peuterspeelzaal

 • peuters van 2 tot 4 jaar met een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) indicatie: maximaal 4 dagdelen gratis peuterspeelzaal

Bekijk op een kaart waar u korting krijgt met de Zandvoortpas. (link opent op website Haarlem)


Gratis tips, ook voor mensen zonder ZandvoortPas:

- VVV Zandvoort i.v.m. veel gratis evenementen

- Het Jutters Museum i.v.m. gratis verjaardagspartijtjes en excursies

Voor meer informatie over de ZandvoortPas neemt u contact op met de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt hiervoor bellen met het nummer 14 023.

Zandvoorters met een laag inkomen, en met gemiddelde of hoge ziektekosten, kunnen met ingang van 2018 een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten: de Gemeentelijke zorgpolis.

Gemeente  Zandvoort biedt samen met zorgverzekeraars Univé en Zorg en Zekerheid een collectief pakket aan met daarin onder andere een volledig meeverzekerd eigen risico en de vergoeding  van de eigen bijdrage Wmo. Deze zorgpolis is beschikbaar voor iedereen met een ZandvoortPas.

Kijk op http://www.gezondverzekerd.nl voor de pakketten en premies.