Melding doen

U kunt via onderstaande button direct iets melden over uw woonomgeving, bijvoorbeeld over straatverlichting, afval, parkeeroverlast, slecht wegdek, wateroverlast, etc. Vanaf 1 december 2017 worden meldingen voor gemeente Zandvoort afgehandeld door gemeente Haarlem. Het meldingsformulier opent op de website van gemeente Haarlem.

Melding Doen

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de gemeente uw melding heeft afgehandeld? Of vindt u dat u door medewerkers of bestuurders niet correct bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

Soms kan uw klacht worden opgelost door te bellen met de betreffende medewerker. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.

Heeft u een klacht of wilt u iets melden over: stof, geluid, geur, bodemverontreiniging, Circuit Zandvoort, illegale lozingen afkomstig van bedrijven, klachten over asbest en bouwklachten met betrekking tot bedrijven en particulieren? Dan kunt u terecht bij Omgevingsdienst IJmond. Kijk voor meer informatie op de pagina over Omgevingsdienst IJmond.