Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis en onpartijdige dienst. Buurtbemiddeling geeft advies en biedt ondersteunde bemiddeling aan buren die overlast van elkaar ervaren en dit willen oplossen. Medebewoners die opgeleid zijn tot bemiddelaar begeleiden beide partijen om weer om de tafel te zitten en samen te zoeken naar een zo acceptabel mogelijke verbetering van de situatie. Buurtbemiddeling ondersteunt beide buren om bij elkaar te komen om de problemen aan te pakken. Door met elkaar de klachten en wensen te bespreken en naar verbetering te zoeken kan de overlast verminderd worden met gezamenlijk gemaakte afspraken.
 
 
 

MeerWaarde verzorgt buurtbemiddeling in de gemeenten Haarlemmermeer, Zandvoort, Heemstede en Haarlem. Buurtbewoners kunnen zichzelf aanmelden of kunnen dit laten doen door de woningcorporatie, de buurtregisseur.

Het gaat om irritaties of onenigheid tussen buren in de dagelijkse leefsfeer. Dit zijn vaak situaties die te licht zijn voor formeel optreden door politie en justitie. Te denken valt aan: blaffende honden, rommel, onenigheid over parkeerplekken, overhangende takken of harde muziek. Buurtbemiddeling kan niet worden ingezet als u problemen heeft met een instantie, bedrijf of onderneming, familieleden, een situatie waarbij er sprake is van geweld of een verslaving of een situatie waarbij reeds een juridische procedure is ingezet.

Wilt u worden opgeleid tot bemiddelaar? Neemt u in dat geval contact op met Stichting Meerwaarde.

 

Niet van toepassing

Niet van toepassing