Bijstandsuitkering aanvragen

Als u een uitkering wilt aanvragen, dan meldt u zich op het Werkplein (Zijlsingel 1 te Haarlem). Uitgangspunt bij uw melding is het vinden van werk. De gemeente begeleidt u graag en werkt met u samen.

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan gelden ook de volgende voorwaarden:

 • U neemt aangeboden werk aan.
 • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
 • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
 • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
 • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
 • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
 • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
 • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Heeft u een bijstandsuitkering?

Geef veranderingen in uw persoonlijke situatie altijd direct door aan uw gemeente.

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, bent u verplicht de gemeente alle informatie te geven die nodig is om uw recht op bijstand vast te blijven stellen. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet u direct doorgeven aan de gemeente.

Welke wijzigingen moet u bijvoorbeeld doorgeven:

- Als uw vermogen/eigen bezittingen veranderen, bijvoorbeeld door een erfenis of een bedrag door pensioenafkoop.

- U gaat werken (ook parttime inkomsten)

- U heeft een nieuw rekeningnummer.

- Geboorte van kinderen.

- Samenwonen, trouwen of scheiden.

- U gaat verhuizen.

- U gaat op vakantie of er even tussenuit.

- U gaat een opleiding volgen.

- Inkomsten van inwonende kinderen

Als u uw wijzigingen niet doorgeeft, bent u in overtreding.

Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het te veel ontvangen geld volledig terugbetalen. Daarbovenop krijgt u hetzelfde bedrag als boete. Als u binnen vijf jaar opnieuw een overtreding maakt, wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan de uitkeringsinstantie na de tweede overtreding de boete met uw uitkering verrekenen. Bij een uitkering ingevolge de Participatiewet kan de gemeente de boete gedurende maximaal drie maanden met uw uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn dat u drie maanden geen uitkering ontvangt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem (14023).

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

Doe dit digitaal via de website van UWV WERKbedrijf.

Gemeente Haarlem

Bezoekadres:
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Tel: 14 023