Bijstandsuitkering aanvragen

Als u een uitkering wilt aanvragen, dan meldt u zich op het Werkplein (Zijlsingel 1 te Haarlem). Uitgangspunt bij uw melding is het vinden van werk. De gemeente begeleidt u graag en werkt met u samen.

De belangrijkste voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen zijn:

  • U heeft niet genoeg geld voor uw levensonderhoud. Woont u samen met 1 of meerdere personen en deelt u de woonkosten? Dan telt het inkomen en vermogen van deze personen mee.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U woont in Nederland.
  • U kunt laten zien dat u basiskennis heeft van het Nederlands (niveau 1F). Dat betekent dat u korte, makkelijke teksten kan schrijven en begrijpen. 
  • U heeft geen recht op een andere uitkering.
  • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Bent u tussen de 18 en 27 jaar oud? Dan moet u aan aanvullende voorwaarden voldoen om de bijstandsuitkering te krijgen.

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan moet u zich aan de regels houden die de gemeente u oplegt.

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Heeft u een bijstandsuitkering?

Geef veranderingen in uw persoonlijke situatie altijd direct door aan uw gemeente.

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, bent u verplicht de gemeente alle informatie te geven die nodig is om uw recht op bijstand vast te blijven stellen. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie moet u direct doorgeven aan de gemeente.

Welke wijzigingen moet u bijvoorbeeld doorgeven:

- Als uw vermogen/eigen bezittingen veranderen, bijvoorbeeld door een erfenis of een bedrag door pensioenafkoop.

- U gaat werken (ook parttime inkomsten).

- U heeft een nieuw rekeningnummer.

- Geboorte van kinderen.

- Samenwonen, trouwen of scheiden.

- U gaat verhuizen.

- U gaat op vakantie of er even tussenuit.

- U gaat een opleiding volgen.

- Inkomsten van inwonende kinderen

Als u uw wijzigingen niet doorgeeft, bent u in overtreding.

Bij het overtreden van de uitkeringsregels moet u het te veel ontvangen geld volledig terugbetalen. Daarbovenop krijgt u hetzelfde bedrag als boete. Als u binnen vijf jaar opnieuw een overtreding maakt, wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Daarnaast kan de uitkeringsinstantie na de tweede overtreding de boete met uw uitkering verrekenen. Bij een uitkering ingevolge de Participatiewet kan de gemeente de boete gedurende maximaal drie maanden met uw uitkering verrekenen. Het kan dus zo zijn dat u drie maanden geen uitkering ontvangt. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Haarlem (14023).

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Doe dit digitaal via de website van UWV WERKbedrijf.

Gemeente Haarlem

Bezoekadres:
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Tel: 14 023