De voorwaarden om een AIO-aanvulling te kunnen aanvragen, zijn:

  • Uw inkomen is lager dan het minimuminkomen. 
  • U woont in Nederland.
  • U heeft recht op AOW.

U mag een klein vermogen hebben, bijvoorbeeld sieraden of wat spaargeld. Ook mag u een klein pensioen hebben, zolang het totaal maar onder het sociaal minimum valt. 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Kijk voor meer informatie op de website van de SVB.

Voor meer informatie over de AIO neemt u contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier kunt u de aanvullende bijstand voor ouderen ook aanvragen.

Gemeente Haarlem

Bezoekadres:
Zijlvest 39
2011 VB Haarlem

Tel: 14 023