Parkeervergunning bewoners alleen aanvragen aan balie

Door een technische storing kunt u tijdelijk alleen aan de balie van het gemeentehuis, op afspraak, een parkeer- of bezoekersvergunning aanvragen. Bel voor het maken van een afspraak met 023-511 4847. Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 023.

Bewoners Koninginnebuurt en Oostbuurt
Bewoners van de Koninginnebuurt en Oostbuurt kunnen met een digitaal formulier de huidige parkeervergunning en/of de bezoekerspas verlengen.

Onze excuses voor het ongemak.

Wilt u meer weten over de parkeerregels van gemeente Zandvoort en de bijbehorende vergunningen? Lees dan onderstaande informatie.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een PAP-vergunning  als u eigenaar bent  van een motorvoertuig en woont in, dan wel een Forensenbelasting betalende eigenaar bent van, een zelfstandige woning, gelegen in een vergunningengebied met parkeerapparatuurplaatsen.

Per zelfstandige woning kunnen maximaal twee PAP-vergunningen worden verleend. Als u beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein of een belanghebbendenparkeerplaats, kan uitsluitend een PAP-vergunning verleend worden als u kunt aantonen dat u de vergunning nodig heeft voor een tweede auto. In dat geval betaalt u het tarief dat geldt voor de "tweede” vergunning.

Waar parkeren

Met de PAP-vergunning kan worden geparkeerd in de wijk waarvoor de vergunning is bedoeld op de daartoe aangewezen parkeervakken ( bij de parkeermeter).

Kosten

- Een PAP-1ste vergunning kost  € 27,- per jaar.
- Een PAP-2de  vergunning kost  € 40,50 per jaar.

Aan te leveren stukken

-Indien het voertuig niet op naam van het van de aanvrager / aanvraagster staat, dient een leasecontract of   een werkgeversverklaring dan wel een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat,

-een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart;

-Bewijs van vaststelling betaling Forensenbelasting, als u een 2e huizenbezitter bent.

Voorwaarden

-U komt in aanmerking voor een BEL-vergunning  als u eigenaar bent  van een motorvoertuig en woont in, dan wel een Forensenbelasting betaalt als eigenaar van, een zelfstandige woning, gelegen in een vergunningengebied met belanghebbendenparkeerplaatsen.

-Per zelfstandige woning kan maximaal één belanghebbendenvergunningen worden verleend.

Als u beschikt  over een parkeerplaats op eigen terrein  of een PAP-vergunning, kan uitsluitend een belanghebbendenvergunning verleend worden als u kunt aantonen dat de vergunning verzocht wordt ten behoeve van een tweede auto. In dat geval betaald u het tarief dat geldt voor de “tweede” vergunning.

-Voor de BEL-vergunning bestaan wachtlijsten.

Waar parkeren

Met de BEL-vergunning kan worden geparkeerd in de wijk op de daartoe aangewezen parkeervakken waarvoor de vergunning is bedoeld (niet bij de parkeermeter).

Kosten

 

-Een BEL-1ste vergunning kost € 108,- per jaar;

-Een BEL-2de vergunning kost € 162,- per  jaar.

Aan te leveren stukken

-Als het voertuig niet op naam van het van de aanvrager / aanvraagster staat, is een leasecontract of een werkgeversverklaring of een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, nodig

- een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart;

 

 

 

 

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een bewonersvergunning  als u eigenaar bent van een motorvoertuig en u woont in, dan wel een Forensenbelasting betalende eigenaar bent van, een zelfstandige woning, gelegen in de krachtens deze verordening aangewezen bewonersgebieden, met belanghebbendenparkeerplaatsen, voor het parkeren op belanghebbendenparkeerplaatsen.

Het aantal te verlenen bewonersvergunningen is maximaal gelijk aan het aantal motorvoertuigen waar de bewoner(s) houder van is, tenzij beschikt wordt over een parkeerplaats op eigen terrein, in dat geval komt men niet in aanmerking voor de “eerste” bewonersvergunning.

Kosten

Een bewoners vergunning kost  € 80,- per jaar.

Aan te leveren stukken

Indien het voertuig niet op naam van het van de aanvrager / aanvraagster staat, dan is een leasecontract of een werkgeversverklaring dan wel een geldig huurcontract voor het voertuig bij een erkend verhuurbedrijf dat op naam van het bedrijf van de aanvrager / aanvraagster staat, nodig.

-een geldig paspoort dan wel een geldige identiteitskaart;           

-Bewijs van vaststelling betaling Forensenbelasting als u een 2e huizenbezitter bent.

Voorwaarden 

U komt in aanmerking voor een bezoekersvergunning als u woont in een zelfstandige woning, gelegen in een vergunningengebied met belanghebbendenparkeerplaatsen en/of parkeerapparatuurplaatsen.

Per woning wordt slechts één bezoekersvergunning verleend. Met deze vergunning kan in combinatie met een parkeerschijf, waarop de aanvangstijd van het parkeren is aangegeven, maximaal 3 uur worden geparkeerd.

Waar parkeren

In een vergunningengebied met belanghebbendenparkeerplaatsen en parkeerapparatuurplaatsen waarvoor de vergunning is bedoeld.

Kosten

Een Bezoekersvergunning kost € 13,- per jaar

Aan te leveren stukken

Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.

Verlies of diefstal

De Bezoekersvergunning wordt slechts eenmaal per jaar verstrekt, ook bij diefstal of verlies.