Nieuwsoverzicht

 • Stormschade melden

  9 februari 2020

  Wilt u een melding doen van afgebroken takken of andere stormschade? Lees verder hoe u dat het beste kunt doen.

 • 10 februari inloopavond treinverkeer tijdens piekdagen en de Formule 1

  4 februari 2020

  Op de inloopavond krijgt u informatie over de reizigersstroom per spoor tijdens piekdagen, waaronder de Formule 1 dagen. U bent van harte welkom maandag 10 februari van 19.00 tot 21.00 uur in de hal van het NS station Zandvoort.

 • 308 Zandvoortse Holocaustslachtoffers herdacht met Levenslicht

  31 januari 2020

  Op donderdag 30 januari 2020 zijn de 308 Holocaustslachtoffers uit Zandvoort herdacht met het monument het Levenslicht. Burgemeester Moolenburgh opende de herdenking; ‘het is onze dure plicht deze inktzwarte periode uit onze geschiedenis te blijven herdenken en daar keer op keer bij stil te staan’.

 • Burgemeester Moolenburgh en de Moppereend

  22 januari 2020

  Vandaag vonden in het hele land in bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voorleesontbijten plaats. Burgemeester Moolenburgh vindt voorlezen erg belangrijk voor de ontwikkeling van de taal. Hij schoof daarom aan bij het voorleesontbijt in de bibliotheek van Zandvoort. Hij las het prentenboek ‘Moppereend’ voor aan een groepje peuters.

 • Holocaustmonument Levenslicht onthuld op 30 januari

  22 januari 2020

  Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daarbij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Zandvoort, is van 30 januari tot 3 februari het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien op het Kerkplein.

 • Werkzaamheden Prinsesseweg

  20 januari 2020

  De werkzaamheden voor de reconstructie van de Prinsesseweg tussen de Louis Davidsstraat en de Koninginneweg zijn gestart. Bij de werkzaamheden wordt de verharding aan de kant van de nieuwe woningen aangelegd, de middenberm aangepast en een stuk riool vervangen. Ook wordt de straatverlichting vernieuwd en aangepast.

 • Nieuw ontwerp herinrichting Kamerlingh Onnesstraat gepresenteerd

  16 januari 2020

  Woensdag 15 januari 2020 was een goed bezochte informatieavond over de herinrichting van de Kamerlingh Onnesstraat en omgeving. Tijdens deze vervolgbijeenkomst werd het nieuwe ontwerp besproken. In het ontwerp is rekening gehouden met de wensen die naar voren kwamen tijdens de eerste bijeenkomt op 9 september 2019. Bewoners en bedrijven gaven toen aan de voorkeur te hebben voor asfalt, straten waar maximaal 30 km per uur gereden mag worden, geen drempels en een rijbaan waar ook zware voertuigen kunnen rijden.

 • Veel vragen beantwoord tijdens Informatieavond Formule 1

  16 januari 2020

  Op 13 januari vond de tweede informatiebijeenkomst plaats over de Formule 1 voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort. De bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente samen met de organisatie van de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix (DGP). De opkomst was enorm groot. Ruim 220 geïnteresseerden bezochten de avond in de Blauwe Tram.

 • Gratis aanhanger te leen voor grofvuil

  13 januari 2020

  Inwoners uit Zandvoort en Bentveld kunnen gratis een aanhanger lenen van Spaarnelanden voor het wegbrengen van grof huishoudelijk afval. Het is een extra service. De aanhanger kan 3 uur lang gebruikt worden op vertoon van een identiteitsbewijs en het betalen van een borg van € 50. U reserveert de aanhanger online.

 • Praat mee over zonne- en windenergie op 16 januari

  9 januari 2020

  Net als de rest van Nederland, heeft ook onze regio (IJmond/Zuid-Kennemerland) de opgave om meer duurzame energie via zonnepanelen en windmolens op te wekken. We noemen dit de Regionale Energie Strategie (RES). Dat is een flinke uitdaging, omdat ruimte hier schaars is. Voor onze regio zijn drie verschillende toekomstbeelden gemaakt met mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.