Presentatie raadsonderzoek Watertorenplein 16 maart 2018

Vrijdag 16 maart wordt om 16 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Zandvoort het raadsonderzoek Watertoren en Watertorenplein gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door Stichting Decentraal Bestuur.

Achtergrond
De raad besloot het raadsonderzoek naar de besluitvorming rondom de watertoren en het Watertorenplein te houden, omdat het eerdere onderzoek van de burgemeester naar de mails van wethouder Demmers over het project niet alle gewenste antwoorden gaf. Zolang het raadsonderzoek loopt, ligt het project om tot herinrichting van het Watertorenplein te komen tijdelijk stil.

Informatie
Voor verdere vragen over het raadsonderzoek kunt u terecht bij de voorzitter van de begeleidingscommissie, Jerry Kramer of via de raadsgriffie van Zandvoort.

J. Kramer: telefoon 06-44998809 of e-mail jerrykramer@outlook.com
Griffie Zandvoort: 023-5740425 of e-mail griffie@zandvoort.nl