Haal de snoeischaar langs overhangend groen

Het is voorjaar en alle planten schieten weer de lucht in! Dat ziet er vaak prachtig uit, maar het kan ook overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als struiken in uw tuin zo groot worden dat ze over een stoep of openbare weg heen groeien. Gemeente Zandvoort vraagt daarom alle inwoners om overhangend groen te (laten) snoeien.

De handhavers van de gemeente hebben vorige week in heel Zandvoort gecontroleerd op overhangend groen. In totaal kwamen ze vijf adressen tegen waar het groen iets te welig tierde. In de meeste gevallen konden ze de bewoners hier direct op aanspreken. Bij de andere adressen is een brief in de brievenbus gedaan.

Wanneer snoeien?

Het gaat om groen dat zo ver uit een tuin groeit, dat voorbijgangers er last van hebben. Omdat laaghangende takken in het gezicht zwiepen bijvoorbeeld. Overhangend groen kan ook gevaarlijk zijn voor het verkeer, omdat mensen net een inrit of bocht niet meer kunnen overzien. Even de snoeischaar erlangs en iedereen is weer tevreden.

U kunt bij het snoeien deze richtlijnen aanhouden:

- boven rijwegen en parkeervakken moet de vrije doorrijhoogte minimaal 4.30 meter zijn.

- bij een brede stoep (>1.20 meter) moet er minimaal 1.20 meter vrije ruimte voor voetgangers overblijven.

- bij een smalle stoep (<1.20 meter) moet het groen tot de erfgrens worden teruggesnoeid.

- de vrije hoogte boven stoepen en fietspaden moet minimaal 2.50 meter zijn.

- verkeersborden en lampen van lantaarnpalen moeten altijd rondom vrij zijn van beplanting (ook als ze hoger zijn dan 2.50 meter).

Verplichting

De zorg voor uw tuin houdt niet op bij uw tuinmuurtje. Als eigenaar bent u aansprakelijk voor eventuele schade die door laaghangende takken ontstaat op de openbare weg. Het college kan bewoners dan ook verplichten om hier iets aan te doen. Gemeente Zandvoort legt die verplichting liever niet op en vraagt daarom bij deze inwoners om hun vrijwillige medewerking.

Meld overlast

Heeft u last van overhangend groen? Dan kunt u dit melden bij de gemeente. Dat kan via www.zandvoort.nl/meldingen of via het telefoonnummer 14 023.