Gemeentelijke publicaties in je inbox ontvangen? Dat kan!

Wilt u digitaal op de hoogte gehouden worden van vergunningsaanvragen, nieuwe regelgeving, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten? Geef u dan op voor de emailattenderingsservice.

Gemeente Zandvoort publiceert de vastgestelde verordeningen, beleidsregels en aanvragen en verleende vergunningen voor Drank -en Horeca, Wet op Kansspelen (WOK) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de landelijke website voor de overheid. Ook kunt u hier de verkeersbesluiten vinden en de (ontwerp)bestemmingsplannen die ter inzage liggen.

Geef u zelf op om per email geïnformeerd te worden als de gemeente een nieuwe bekendmaking publiceert. Dit doet u via de link e-mailattendering.

Naast de mogelijkheid om publicaties van gemeente Zandvoort per email te ontvangen, kunt u ze ook zoals u gewend bent in de Zandvoortse Courant blijven lezen.

omgevingsvergunningen pas later dit jaar
Op termijn wil gemeente Zandvoort dat de omgevingsdienst IJmond de omgevingsvergunningen ook gaat publiceren op www.overheid.nl. Voor nu kunt u die nog vinden op de website van de omgevingsdienst zelf en uiteraard in de Zandvoortse Courant.