Nieuwsoverzicht

Burgemeester legt gebiedsverbod op voor bewoner beschoten woning

14 december 2018

Burgemeester Meijer heeft met onmiddellijke ingang een gebiedsverbod opgelegd aan een van de bewoners van de woning aan de Dr. C.A. Gerkestraat die eind november is beschoten. Begin deze week is voor deze woning een handgranaat aangetroffen door de politie.

Winnaars jeugddebat 2018: Puck Wessels en Ella Kuin van De School

13 december 2018

Puck Wessels en Ella Kuin van De School zijn vandaag de winnaars geworden van het Zandvoortse jeugddebat 2018. De 6 basisscholen streden om de 1e plaats. Iedere school had zijn beste 2 debaters gekozen om in de raadzaal van het gemeentehuis de mening van de groep over 3 voorgestelde onderwerpen in te brengen. Met een ruime meerderheid is door de jeugdraad gekozen voor goedkopere zwemkaartjes voor de jeugd. Dit onderwerp was ingebracht door De Duinroos.

Wegomleiding deel Kamerlingh Onnesstraat van 10 tot en met 14 december

6 december 2018

In de afgelopen periode hebben ontwikkelaar Pact3D, de ondernemersvereniging VBZ en de gemeente Zandvoort samen het plan Gebiedsontwikkeling Santfort ontworpen voor het voormalig AWZI-terrein. Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 december vinden er werkzaamheden voor dit project plaats in de Kamerlingh Onnesstraat.

Nieuwe huisregels Zandvoortse horeca voor (nog) betere veiligheid

27 november 2018

Nieuwe huisregels voor Zandvoortse horeca voor (nog) betere veiligheid. Met deze nieuwe huisregels moet de veiligheid voor horecamedewerkers en de gasten verder verbeteren.

Gift aan OPZ is niet van invloed geweest op besluitvorming Watertorenplein

27 november 2018

Het onderzoeksbureau BING heeft naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar een schenking van € 4500 aan OPZ door een belanghebbende bij het plan Watertorenplein. Het bureau komt tot de conclusie dat deze gift geen invloed heeft gehad op de besluitvorming over dat plan en dat er ook geen juridische consequenties zijn te verwachten.

Aantal dagen verhuur eigen woning blijft voorlopig op 120 dagen

23 november 2018

Het Zandvoorts college trekt het voorstel in om de verhuurmogelijkheid van de eigen woning aan toeristen te beperken van honderdtwintig naar zestig dagen.

Gemeentelijke zorgpolis voor Zandvoorters met een ZandvoortPas

22 november 2018

Ook in 2019 biedt de gemeente Zandvoort de Gemeentelijke zorgpolis aan. Deze verzekering biedt mensen met de ZandvoortPas een aantal voordelen. Zo is het volledig eigen risico meeverzekerd. En mensen met een Wmo-voorziening kunnen kiezen voor een pakket dat de eigen bijdrage voor de Wmo/Wlz vergoedt.

Start 2e fase project Noordvoort

16 november 2018

Woensdag 14 november jl. hebben de Noordwijkse wethouder Marie-José Fles en Zandvoortse wethouder Ellen Verheij-de Haas de aftrap gegeven voor het rustiger maken van het strand tussen Zandvoort en Noordwijk bij paal 70–73. Hiervoor is gekozen om allerlei zeezoogdieren en diverse vogelsoorten een rustige plek te laten vinden op het strand.

Adrescontroles in Zandvoort

14 november 2018

De gemeente Zandvoort controleert of inwoners wel echt op het adres wonen dat zij hebben doorgegeven aan de gemeente als woonadres. Is er een vermoeden van een verkeerd gebruik van een adres, dan werkt de gemeente samen met andere overheidsinstanties om het te corrigeren. Bij vermoeden van adresfraude volgt er verder onderzoek of een huisbezoek.

Opening 'We gaan naar Zandvoort! Een digitale reis van verleden naar heden'

9 november 2018

Op 16 november 2018 presenteert het Zandvoorts Museum de unieke tentoonstelling ‘We gaan naar Zandvoort!' Een digitale reis van verleden naar heden’ van multimedia kunstenaar Stefan de Groot.