Nieuwsoverzicht

Zandvoort neemt Blauwe loper in gebruik

16 augustus 2018

Yorick van der Vlugt is de eerste die donderdag 16 augustus officieel de Blauwe Loper in gebruik heeft genomen. De Blauwe Lopers is een mat waarover mensen in een rolstoel om over het strand naar de zee kunnen rollen.

Wethouder Kuipers dient ontslag in

10 augustus 2018

Wethouder Gerard Kuipers van D66 heeft op vrijdag 10 augustus zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad van Zandvoort. Het college heeft grote waardering voor Gerard Kuipers als bestuurder en betreurt dan ook in hoge mate dat hij besloten heeft om zijn wethouderschap niet voort te zetten.

Reactie burgemeester Meijer op artikel in Haarlems Dagblad van 9 augustus jl.

10 augustus 2018

Op donderdag 9 augustus jl. is in het Haarlems Dagblad een artikel verschenen waarin uitgebreid verslag is gedaan over de Raadsvergadering van woensdag 8 augustus jl. en het ontslag van wethouder Kuipers.

Stormschade melden

9 augustus 2018

Wilt u een melding doen van afgebroken takken of andere stormschade? Hier leest u hoe u dat het beste kunt doen.

Geen meerderheid voor de motie van wantrouwen tegen wethouder Berendsen

9 augustus 2018

Woensdagavond 8 augustus 2018 is er tijdens een buitengewone raadsvergadering een motie van wantrouwen ingediend door de fracties PVV, GBZ, PvdA en D66. Een meerderheid van de raad, 9 stemmen, steunde de motie niet.

Subsidie van Provincie Noord-Holland voor duurzame initiatieven

7 augustus 2018

De Provincie Noord-Holland stimuleert activiteiten van inwoners die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven. Het gaat om initiatieven om duurzame energie op te wekken, opslag van duurzame energie of energiebesparing bij woningen. De komende drie jaar stelt de provincie 1 miljoen euro beschikbaar.

Burgemeester Meijer sluit pand na vondst hennepkwekerij

6 augustus 2018

Op 3 augustus heeft burgemeester Meijer een bedrijfspand aan het Kerkplein nummer 1 en 1a gesloten op grond van de Opiumwet. In het pand werd een hennepkwekerij met ruim 200 hennepplanten aangetroffen. Er bleek ook illegaal stroom te zijn afgetapt. Het pand is gesloten voor onbepaalde tijd.

Wat vindt u van vuurwerkvrije zones?

3 augustus 2018

De gemeente Zandvoort zoekt daarom naar een oplossing waarbij professionele vuurwerkbedrijven, onder voorwaarden, vuurwerk mogen afsteken met zo min mogelijk hinder voor omwonenden.

Herstel muren Van Fenemaplein

25 juli 2018

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het vernieuwde Van Fenemaplein is gebleken dat de muren rondom het plein niet voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente. De planning was om in het najaar van 2018 de muren te herstellen.

Zandvoort wil kwaliteit kuststrook

18 juli 2018

Met meer dan 5 miljoen bezoekers en 1 miljoen overnachtingen per jaar mag Zandvoort zich dé badplaats van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) noemen. Zandvoort heeft grote ambities om deze positie te behouden en ziet veel belang bij het borgen van de kwaliteit van de openbare ruimte aan de kust, de functies en de samenhang tussen de Boulevard en de vastgoed projecten Entree en Badhuisplein.