Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kiezen de inwoners van Zandvoort van 18 jaar en ouder nieuwe raadsleden. Op deze pagina leest u meer over de gemeenteraadsverkiezingen.

Op 21 maart wordt ook het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten gehouden.

U mag stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • op 5 februari 2018 in de gemeente Zandvoort woont
 • niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

Heeft u vóór 7 maart 2018 geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen in de publiekshal tot dinsdag 20 maart 2018 12.00 uur. U kunt een nieuwe stempas ook schriftelijk aanvragen. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.

Als u uw oude stempas weer terugvindt kunt u hier niet meer mee stemmen.

Formulier nieuwe stempas (pdf)

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs per post versturen naar Gemeente Zandvoort, Team Verkiezingen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Als u niet kunt stemmen op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. U geeft dan een volmacht. U kunt kiezen voor een onderhandse volmacht of u vraagt de volmacht schriftelijk aan bij de gemeente. Voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018 vraagt u uiterlijk op 16 maart 2018 een schriftelijke volmacht aan.

Voor een volmacht gelden te volgende voorwaarden:

 • U moet zelf de gemachtigde uitkiezen, anders is er sprake van ronselen.
 • Een gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 mensen stemmen, naast zijn of haar eigen stem. Deze stemmen moet de gemachtigde tegelijk met de eigen stem uitbrengen.
 • De volmachtgever en de gemachtigde moeten allebei op de dag van de kandidaatstelling kiesgerechtigd zijn voor dezelfde verkiezing. De kandidaatstelling is op 5 februari 2018.
 • De gemachtigde moet in het stembureau het eigen geldig legitimatiebewijs en een kopie van uw geldig legitimatiebewijs tonen. Beide legitimatiebewijzen mogen 5 jaar verlopen zijn. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde alleen het eigen legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau.

U mag niet meer zelf stemmen als u iemand anders een volmacht heeft gegeven.

Onderhandse volmacht

Als u een andere kiesgerechtigde inwoner van Zandvoort voor u wilt laten stemmen, dan geeft u dit aan op de achterkant van de stempas. U en de gemachtigde moeten de pas allebei ondertekenen. Ook op de verkiezingsdag zelf kunt u nog een onderhandse volmacht afgeven. En u kunt uw onderhandse volmacht intrekken als u op de verkiezingsdag toch kunt stemmen. U vraagt uw stempas dan terug aan de gemachtigde. In Zandvoort kunt u in ieder stembureau stemmen. Bent u al in het stembureau? Dan kunt u geen onderhandse volmacht meer afgeven.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de gemeente. U kunt een schriftelijk verzoek indienen tot uiterlijk 16 maart 2018.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard. De volmachtgever kan dan niet meer zelf stemmen of een vervangende stempas krijgen. Een volmachtbewijs wordt maar 1 keer afgegeven en kan niet opnieuw worden aangevraagd.

U kunt het ingevulde en ondertekende formulier met een kopie van uw legitimatiebewijs e-mailen naar verkiezingen@zandvoort.nl of stuur het per post naar Gemeente Zandvoort, Team verkiezingen postbus 2 2040 AA Zandvoort.

Schriftelijke volmacht aanvragen (pdf)

Bekijk de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen op raadsnet: https://zandvoort.notubiz.nl/dossiers/24593

In de gemeente Zandvoort staat het u vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente te gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter uitkomt om in een ander stemlokaal te stemmen dan kan dat.

Hieronder ziet een overzicht van adressen waar de stemlokalen zijn gevestigd:

 • Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1

 • Strandhotel Centre Parcs, Trompstraat 2

 • Oranje Nassauschool, Lijsterstraat 1

 • Brede-school “de Blauwe Tram” (A), Louis Davidscarré 1

 • Rode Kruisgebouw, Nicolaas Beetslaan 14

 • Brede –school “de Blauwe Tram” (B), Louis Davidscarré 1

 • Stichting Pluspunt Zandvoort (A), Flemingstraat 55

 • Zorgcentrum, Herman Heijermansweg 73

 • Nieuw-Unicum, Zandvoortselaan 165*

 • Stichting A.G. Bodaan, Bramenlaan 2

 • Stichting Pluspunt Zandvoort (B), Flemingstraat 55

 • Station NS, Stationsplein

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Uitgezonderd het stemlokaal in Nieuw-Unicum, deze is geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Op de locaties Brede-school 'de Blauwe Tram' en Stichting Pluspunt Zandvoort bevinden zich twee stembureaus.