Hulp bij geldzorgen

Heeft u zorgen over geld? Kunt u daardoor niet op tijd uw rekeningen betalen? U kunt hulp vragen aan de gemeente. Hieronder staat hoe de gemeente u kan helpen als u zorgen heeft over geld.
Wilt u eerst eens met iemand praten over wat het beste bij u past? Bij het sociaal wijkteam in uw buurt of wijk kunt u een gesprek aanvragen met een consulent. Lees voor u schulddienstverlening aanvraagt eerst de informatie onder het kopje Schulddienstverlening hieronder.

Schulddienstverlening aanvragen

Krijgt u bericht dat uw woning wordt ontruimd? Of wordt u afgesloten van gas, water en licht? Dan is er sprake van een crisis. Kom dan meteen langs met uw brief bij de balie in de publiekshal, Zijlvest 39 in Haarlem. Dat kan op elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur.

U heeft schulden en u wilt een plan om uw schulden op te lossen. U kunt een gesprek aanvragen met de consulent schulddienstverlening van het sociaal wijkteam in uw buurt. Samen met de consulent kijkt u wat u elke maand aan inkomsten heeft. Ook kijkt u naar de bedragen die u elke maand moet betalen aan vaste lasten, zoals huur, gas en elektra. Als u de inkomsten en uitgaven naast elkaar legt, kunt u zien wat elke maand overblijft. Daarna maakt u samen een plan. Dat plan kan voorkomen dat uw schulden groter worden. Ook kan het plan voorkomen dat u nieuwe schulden maakt.
U kunt ook zonder een gesprek een aanvraag schulddienstverlening indienen. Dit doet u met de bovenstaande knop Schulddienstverlening aanvragen. Lees voor u schulddienstverlening aanvraagt eerst de informatie onder het kopje Schulddienstverlening.

Schuldeisers

De consulent schulddienstverlening helpt u in de onderhandelingen met uw schuldeisers. Sommige schuldeisers willen meewerken aan een regeling om uw schuld af te betalen. Als een schuldeiser niet wil meewerken, kan de gemeente helpen om naar de rechter te stappen. De rechter moet dan beslissen of de schuldeiser wel of niet moet meewerken aan de regeling.

Ik wil graag een gesprek met een consulent schulddienstverlening

U gaat naar een sociaal wijkteam in uw buurt. Op www.sociaalwijkteamzandvoort.nl vindt u de adressen. Op werkdagen kunt u ook bellen naar 14 023. U vraagt dan naar team Schulddienstverlening. Een e-mail sturen kan ook: schulddienstverlening@haarlem.nl.

Voorwaarden voor het aanvragen van schulddienstverlening

  • u woont in de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort of Heemstede
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u of uw partner heeft een inkomen of een uitkering (of u heeft een aanvraag voor een uitkering gedaan). Een studiefinanciering van DUO geldt voor schulddienstverlening.

Gegevensuitwisseling en informatieplicht

Als u een aanvraag schulddienstverlening indient dan geeft u het team Schulddienstverlening toestemming om informatie bij andere partijen op te vragen of informatie aan andere partijen te geven. Bijvoorbeeld schuldeisers. Het gaat om informatie die nodig is voor de behandeling van uw aanvraag. U geeft wijzigingen in uw persoonlijke situatie meteen door aan uw consulent (contactpersoon). Bijvoorbeeld wijzigingen in uw woon- of gezinssituatie, uw inkomsten, uw vermogen of uw werksituatie.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Voor uw aanvraag schulddienstverlening heeft u uw gegevens nodig van het BKR. U kunt deze gegevens bij iedere bank in Nederland opvragen. Ook als u er geen klant bent. U kunt uw gegevens ook online opvragen.

Gegevens opvragen bij BKR

De gemeente registreert uw aanvraag schulddienstverlening bij het BKR.

Je hebt schulden en je bent nog geen 27 jaar? NewFuture kan je helpen uit de schulden te komen. De eerste stap is je aanmelden voor NewFuture. Dan volgt een intake bij het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) of Leger des Heils. Je krijgt een coach toegewezen. Samen met de coach ga je kijken hoe je je leven weer op de rit kan krijgen. NewFuture vraagt ook wat van jou. Je kiest om weer naar school te gaan of aan het werk. Als je samen met de coach een goed plan hebt gemaakt, gaat de gemeente afspraken maken met jouw schuldeisers. Dat betekent dat de gemeente jouw (enige) schuldeiser is. In 3 jaar betaal je je schuld af.

Aanmelden

Meld je aan via WhatsApp 06 187 15113 of stuur een e-mail naar newfuture@haarlem.nl.

U wilt weten hoe u uw geldzaken beter kunt regelen. Daarvoor kunt u gebruik maken van Budgetondersteuning op Maat (BooM). Dit betekent dat u een persoonlijke coach krijgt toegewezen om u te helpen. De coach neemt contact met u op. Samen kijkt u wat u elke maand aan inkomsten heeft. Ook kijkt u naar de bedragen die u elke maand moet betalen aan vaste lasten, zoals huur, gas en elektra. Als u de inkomsten en uitgaven naast elkaar legt, kunt u zien wat elke maand overblijft.

De coach kijkt ook samen met u of u recht heeft op regelingen en toeslagen (bijvoorbeeld huurtoeslag) van de gemeente.
Als u schulden heeft, kan de coach helpen betalingsregelingen af te spreken met uw schuldeisers.

Voorwaarden

U bent

Aanvraagformulier

Aanmelden voor BooM

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar budgetcoaching@haarlem.nl.

Vindt u het moeilijk om met geld om te gaan? Geeft u soms geld uit terwijl u niet weet of u wel genoeg geld heeft? De cursus Grip op geld kan u helpen. In deze gratis cursus krijgt u tips hoe uw inkomsten en uitgaven overzichtelijk houdt. Tips om te bezuinigen. En tips hoe u voorkomt dat u schulden maakt.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar gripopgeld@haarlem.nl.