Hond of paard op het strand

Lekker met de hond of het paard op het strand. Het kan in Zandvoort, maar niet altijd en onder voorwaarden.

We leggen u hieronder uit wat de regels zijn.

Honden
Van 15 april tot 1 oktober mogen tussen 09.00 uur en 19.00 uur op het hele strand geen honden komen. Tussen 19.00 uur en 09.00 uur mogen honden wel op het strand komen. Van 1 oktober tot 15 april mogen honden de hele dag op het strand komen.

De eigenaar of houder van een hond is altijd verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van de hond onmiddellijk worden verwijderd.
Bij de strandafgangen staan ook borden met daarop de regels.

Paarden
Van 1 maart tot 1 oktober is het verboden met een rij- of trekdier op het strand te rijden of zo'n dier op het strand te hebben. Dit geldt niet voor rij- of trekdieren van de gemeente, de politie, de Zandvoortse Reddings Brigade, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Hoogheemraadschap van Rijnland of Rijkswaterstaat (artikel 5.3.8 van de APV). Natuurlijk voor zover zij deze dieren gebruiken bij de uitoefening van hun functie. Het is tevens verboden om zonder vergunning op het strand een rij- of trekdier aan het publiek te huur, of ten gebruik aan te bieden (artikel 5.39 APV).