Digipanel Zandvoort

Wilt u meedenken met de gemeente over uw buurt of onderwerpen die belangrijk zijn voor heel Zandvoort? En bent u 18 jaar of ouder en inwoner van Zandvoort? Meldt u zich dan aan voor het Digipanel Zandvoort.

Als lid van het Digipanel Zandvoort doet u online mee aan onderzoeken van de gemeente. Deze onderzoeken gaan over zeer verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over wat er speelt in uw buurt, over de klantvriendelijkheid aan de balie van het stadhuis, over het openbaar vervoer, over veiligheid rond scholen en over evenementen.

Aanmelden Digipanel Zandvoort

U krijgt een paar keer per jaar een e-mail met een uitnodiging om een korte vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst vult u online in. U kunt per keer beslissen of u meewerkt. U krijgt een terugkoppeling van de uitkomsten. Als er een rapport is gemaakt van het onderzoek wordt deze gepubliceerd op deze website, zodat iedereen die dat wil deze kan lezen.

Als u lid wilt worden van het Digipanel Zandvoort hebben wij een aantal gegevens (achtergrondkenmerken) van u nodig. Deze achtergrondkenmerken zijn voor ons belangrijke gegevens bij de analyse van de uitkomsten, omdat wij hiermee uitspraken kunnen doen over de situatie van verschillende groepen Zandvoorters. Alle antwoorden zijn anoniem en worden alleen gebruikt voor onderzoeksdoeleinden door medewerkers van het team Onderzoek & Statistiek van de gemeente.

Bent u verhuisd of zijn andere gegevens gewijzigd? In een jaar kan er veel veranderen. De gegevens die u opgegeven heeft toen u lid werd van het Digipanel kunnen daardoor gewijzigd zijn. Voor ons is het belangrijk dat uw gegevens goed worden bijgehouden. Eventuele wijzigingen kunt u hier aanpassen.

Uw gegevens kunt u beveiligen door een wachtwoord. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u uw wachtwoord hier aanpassen.

U kunt zich hier uitschrijven. Na uitschrijving benaderen wij u niet meer voor onderzoeken.

Kan iedereen lid worden van het Digipanel?
Iedereen die in Zandvoort woont en 18 jaar of ouder is kan zich inschrijven.

Hoe zit het met de privacy?
We respecteren uw privacy; uw gegevens (zoals uw e-mailadres) worden uitsluitend gebruikt om u uit te nodigen voor een onderzoek. Uw gegevens geven wij niet door aan derden en gebruiken we ook niet voor verkoopdoeleinden. De antwoorden die u geeft tijdens het onderzoek blijven altijd anoniem. Meer informatie vindt u onder het kopje Privacyverklaring.

Wat gebeurt er nadat ik mezelf heb aangemeld?
Na aanmelding wordt u, de eerstvolgende keer dat er een vragenlijst wordt uitgezet, per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst te beantwoorden. Er worden gemiddeld 6 tot 8 vragenlijsten per jaar uitgezet. Het is dus mogelijk dat de eerste uitnodiging pas enkele weken na aanmelding aan u wordt voorgelegd.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?
Klik hier op ‘Wachtwoord vergeten’. Als u uw e-mailadres invult en op ‘Aanvragen wachtwoord' klikt, krijgt u binnen enkele minuten een mailbericht toegestuurd met daarin een tijdelijk wachtwoord.

Als ik me af wil melden, hoe doe ik dat?
Klik hier om u af te melden voor het panel. U moet eerst inloggen. Na inloggen klikt u onderaan de pagina op ‘Uitschrijven bij het panel’. U bent nu uitgeschreven. Na uitschrijving benaderen wij u niet meer voor onderzoeken.

Ik heb een ander e-mailadres en/of ik ga verhuizen, waar moet ik dat doorgeven?
U kunt uw e-mailadres en andere persoonlijke gegevens bekijken en eventueel aanpassen via ‘Profielgegevens aanpassen’. U moet eerst inloggen. Als u buiten Zandvoort bent gaan wonen, kunt u helaas geen lid van het Digipanel Zandvoort blijven.

Vragen over het onderzoek

Moet ik een onderzoek meteen invullen?
Nee, u kunt de vragenlijst invullen op een tijdstip dat u het beste schikt. Let wel op de periode dat het onderzoek ingevuld kan worden. Meestal is dit 2 weken, waarna er na 1 een week een herinneringsmail wordt gestuurd naar panelleden die nog niet hebben deelgenomen aan het onderzoek.

Moet ik een onderzoek in 1 keer invullen?
Het is mogelijk het onderzoek tussentijds af te sluiten. De antwoorden die u al heeft ingevuld, worden in dat geval opgeslagen. U kunt later gewoon verder gaan waar u bent gebleven.

Hoe lang duurt het invullen van een vragenlijst?
Dit hangt af van het onderwerp, maar meestal is het tussen de 5 en 10 minuten.

Ben ik verplicht om aan alle onderzoeken deel te nemen?
Nee, u bepaalt zelf of u aan een onderzoek mee doet of niet. Uiteraard hopen we dat u aan zoveel mogelijk onderzoeken meedoet. Uw mening wordt zeer op prijs gesteld.

Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten van de vragenlijsten worden verwerkt tot een rapportage of gebruikt voor verder onderzoek. Zodra een onderzoek is afgerond en de opdrachtgever van het onderzoek heeft toestemming gegeven om de resultaten te publiceren, sturen wij u per e-mail een terugkoppeling. Ook kunt u de resultaten in de vorm van rapporten ook terugvinden op deze website. De uitkomsten geven wij (Onderzoek & Statistiek) door aan onze opdrachtgevers binnen de gemeente Zandvoort. Zij gebruiken deze informatie voor het vormen van beleid.

Praktische vragen

Vragenlijst werkt niet, wat nu?
Controleer eerst of u verbinding heeft met internet. Het kan zijn dat de link in uw e-mailbericht niet doorklikbaar is. Kopieer de link in dit geval naar de adresbalk van uw internetbrowser. Werkt de link ook vanuit de adresbalk niet? Stuur dan een mail naar onderzoek@haarlem.nl. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wat moet ik doen bij een foutmelding?
Het kan zijn dat er sprake is van een technisch probleem. Probeer op een later tijdstip nogmaals of u de vragenlijst kunt invullen. Vult u op een later tijdstip de vragenlijst in? Dan gaat u verder bij de vraag waar u was gebleven op het moment van de foutmelding.

Maakt het uit welke internetbrowser ik gebruik?
Nee, dat maakt niet uit. U kunt met elke browser (bv. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome) de vragenlijsten van het Digipanel Zandvoort invullen. U kunt de vragenlijst ook invullen op een tablet of smartphone.

Heb ik speciale software nodig?
Nee, het enige dat u nodig heeft is toegang tot het internet en een eigen e-mailadres, zodat wij u per mail kunnen uitnodigen voor de onderzoeken.

Als u aan het Digipanel Zandvoort deelneemt, is uw privacy altijd gegarandeerd. Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
 • De gegevens die u in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Uw antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van uw contactgegevens (e-mailadres). Uw gegevens worden dus nooit doorgegeven aan derden of gebruikt voor verkoopdoeleinden.
 • Uw contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden ook nooit aan derden doorgegeven. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met u te communiceren.
 • De persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, etc.) die u aan ons heeft verstrekt, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten.
 • U heeft te allen tijde het recht om tijdens of na afloop van een onderzoek te vragen of een deel van uw antwoorden of al uw antwoorden vernietigd of verwijderd kunnen worden. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, geven we gehoor aan uw verzoek.

Hoe zit het met de beveiliging?

 • Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
 • U kunt uw persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op uw eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met Internet, alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens! Om in te loggen op uw persoonlijke pagina moet u uw eigen toegangscode en wachtwoord invoeren.
 • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is ook beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
 • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en alleen voor analyse en kwaliteitscontrole.

Heeft u vragen of opmerkingen over het panel? Mail dan naar onderzoek@haarlem.nl.