Kunst en cultuur

In november 2020 is de gemeente Zandvoort begonnen met het participatietraject voor een nieuwe cultuurvisie. In deze nieuwe cultuurvisie beschrijft de gemeente hoe zij in de komende jaren wil gaan bijdragen aan kunst en cultuur in Zandvoort. Kunst en cultuur is immers onmisbaar in ons dorp. Het maakt onze badplaats een aantrekkelijke plek voor niet alleen de inwoners, maar ook voor onze bezoekers.

Op deze pagina vindt u alle ontwikkelingen rondom het participatietraject en de totstandkoming van de cultuurvisie voor Zandvoort.

Na een eerste algemene sessie in november 2020 heeft de gemeente in de tweede week van januari 2021 afzonderlijk met maatschappelijke en culturele organisaties, maar ook individuele kunstenaars en inwoners van Zandvoort over Kunst en Cultuur in Zandvoort gesproken. Het ging in deze online-sessies vooral over inspiratie, ideeën, knelpunten, behoeftes en wensen.

Wethouder Cultuur Gert Jan Bluijs: “ik wil alle deelnemers alvast hartelijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Het is goed om van elkaar te weten wat er leeft en hoe partijen bij elkaar komen. Wat weten we van de culturele activiteiten en mogelijkheden van elkaar? Het is mooi om te horen dat we samen meer kracht hebben en samen meer kunnen bereiken”.

Er is gesproken over 4 thema’s:

  1. couleur locale: het aanmoedigen en versterken van kunst en cultuur in Zandvoort
  2. levend verleden: cultuurhistorie in Zandvoort
  3. het toekomstige dorp: kunst en cultuur binnen ontwikkelingen in Zandvoort
  4. leren, genieten en meedoen: kunst en cultuur voor talentontwikkeling, als maatschappelijke functie en voor iedereen.

In de verschillende sessies zijn heel veel culturele suggesties gedaan voor Zandvoort. Van de uitbreiding van het bestaande aanbod tot vernieuwende programmering zoals een kunstroute, en van ‘Theater aan Zee’ tot aan een biënnale van hoge kwaliteit.
Ook is er met elkaar gesproken over dilemma’s rondom samenwerking, versnippering, zichtbaarheid, toegankelijkheid en participatie in de culturele sector van Zandvoort. Zo blijkt dat Zandvoort een ruim en toegankelijk cultureel aanbod heeft, maar dit niet altijd goed zichtbaar is.
Met alle betrokkenen is gesproken hoe we dit kunnen verbeteren en naast het koesteren van het bestaand aanbod, ook naar vernieuwing, verbetering en betere aansluiting kunnen streven.

Vragen die naar voren kwamen uit de themasessies:

  • is er een cultuurplatform/-café nodig om ontmoetingen en kennisuitwisseling mogelijk te maken en vraag en aanbod bij elkaar te brengen?
  • zijn er genoeg kansen voor jong talent?
  • hoe zit het eigenlijk met de lang verwachte verbouwing van theaterzaal de Krocht?
  • wat kunnen we nog meer verwachten van de drie musea die Zandvoort rijk is?
  • hoe kunnen we de cultuurhistorische verhalen meer toegankelijk maken voor allen en de verbinding met het nu versterken?
  • hoe kunnen de culturele organisaties elkaar helpen om cultureel ondernemerschap en de realisatie van culturele festiviteiten verder aan te moedigen?

Over één punt was iedereen het eens: kunst verrijkt het leven, het roept emotie op en legt verbindingen. Zeker nu in coronatijd is het goed dat we kunnen bouwen aan de toekomst van Zandvoort, ook op cultureel vlak.

De gemeente gaat nu met alle inbreng aan de slag. Het wordt verder uitgewerkt in de gemeentelijke organisatie en getoetst aan bestaand beleid. Het is uiteindelijk de bedoeling dat het een breed gedragen visie op kunst en cultuur in Zandvoort wordt. Een visie waar we ons in herkennen en waar we samen verder aan kunnen bouwen.
Wethouder Bluijs verwacht in het tweede kwartaal 2021 een eerste opzet van de cultuurvisie Zandvoort te kunnen presenteren.

Voor informatie, reacties of ideeën kunt u mailen naar cultuur@zandvoort.nl.