Woo-verzoek

Vanaf 1 mei 2022 maken overheidsorganisaties de komende jaren steeds meer documenten openbaar. Een Woo-verzoek (Wet open overheid) indienen is dan niet altijd meer nodig. Vindt u niet wat u zoekt, dan helpt de Woo-contactpersoon van de gemeente u. U kunt dan een e-mail sturen naar OpenOverheid@haarlem.nl of u belt 14 023.

Voor informatie die niet openbaar is kunt u online via het daarvoor bestemde formulier een Woo-verzoek indienen. U kunt uw verzoek ook per post versturen. 

Woo-verzoek indienen

Uw Woo-verzoek gaat over informatie over beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek aangeven welke informatie u precies wilt hebben, of over welke zaak het gaat. De gemeente moet voldoen aan uw Woo-verzoek, behalve als de gevraagde informatie niet openbaar mag worden volgens de wet.

In sommige gevallen mag de gevraagde informatie niet gedeeld worden. De gemeente mag zelf een keuze maken tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan helemaal of voor een deel worden afgewezen.

De gemeente neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. De gemeente kan 2 weken uitstel vragen. In dat geval ontvangt u een schriftelijke 'verklaring van verdaging'.

U kunt uw Woo-verzoek online indienen. U krijgt na het invullen van het formulier een ontvangstbevestiging. De gemeente Haarlem neemt Woo-verzoeken per e-mail niet in behandeling.

Of stuur uw Woo-verzoek per post naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 511
2003 PB  Haarlem