Ingekomen Wob-verzoeken

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort.

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Openbaarmaking interne correspondentie inzake het verkeersbesluit van 29 januari 2021. Het kenmerk is 2021/48545, plaatsing laadpaal Kostverlorenstraat 
Ontvangstdatum: 24 maart 2021

Ingediend door: Noord Hollands Dagblad 
Onderwerp: Alle communicatie van 1-1-2019 tot heden die er tussen ambtsdragers onderling, andere werknemers onderling, tussen ambtsdragers, werknemers en bestuurders en bestuurders onderling van VRK of een van diens onderdelen is geweest, waarin op enigerlei wijze wordt gerept over het laatste kankerincidentierapport van GGD Kennemerland ('lncidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018', gepubliceerd in juni 2020) en/of de term longkanker
Hetzelfde voor communicatie met bestuurders van overheidsorganen en voor communicatie met andere gremia 
En alle overige communicatie tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders VRK waarin over enigerlei wijze wordt gerept over het kankerincidentierapport en/of de term longkanker.
Ontvangstdatum: 26 -03-201