Wob-verzoek

In de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is geregeld dat u een verzoek kunt doen om documenten openbaar te maken bij bestuursorganen, dus ook bij de gemeente Zandvoort. Dit heet een Wob-verzoek. Veel gegevens zijn openbaar, maar niet alle documenten zijn openbaar gemaakt. De Wob of andere wetgeving bepaalt of bepaalde informatie geschikt is om openbaar te maken. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, vallen niet onder de Wob en kunnen daarom niet met een Wob-verzoek worden opgevraagd. U kunt uw Wob-verzoek schriftelijk doen. De gemeente Zandvoort neemt Wob-verzoeken per e-mail niet in behandeling.

Uw Wob-verzoek gaat over informatie over beleid van de gemeente, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek aangeven welke informatie u precies wilt hebben, of over welke zaak het gaat. De gemeente moet voldoen aan uw Wob-verzoek, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

U geeft in uw Wob-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. Is uw verzoek niet specifiek genoeg, dan hoeft de gemeente het verzoek niet te behandelen.

De redenen om uw verzoek te weigeren staan in de Wob. Er zijn absolute weigeringsgronden. In die gevallen mag de informatie niet worden verstrekt. Bij relatieve weigeringsgronden maakt de gemeente een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen.

Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals geopenbaard te worden. De gemeente kan dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de al openbare documenten.

De gemeente neemt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. De gemeente kan 4 weken uitstel vragen. In dat geval ontvangt u een schriftelijke 'verklaring van verdaging'.

U kunt uw Wob-verzoek online indienen . U krijgt na het invullen van het formulier een ontvangstbevestiging. De gemeente Zandvoort neemt Wob-verzoeken per e-mail niet in behandeling.

Of stuur uw Wob-verzoek per post naar:

Gemeente Zandvoort
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 511
2003 PB  Haarlem

Voor meer informatie kunt u bellen met het telefoonnummer 14 023.

De gemeente Zandvoort neemt Wob-verzoeken per e-mail niet in behandeling.