Ingekomen Wob/Woo-verzoeken

Overzicht Wob/Woo-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort.

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om de concept redengevende omschrijving behorend bij de bijgevoegde ontwerpbesluit wijziging aanwijsbesluit monument watertoren Zandvoort. Ook is gevraagd om het Advies van de monumentencommissie op het ontwerpbesluit, het aanwijsbesluit tot gemeentelijk monument Watertoren Zandvoort uit 1999 met redengevende beschrijving en alle tekeningen/schetsen wijzigingsplannen.
Ontvangstdatum: 27 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk Mango is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk/take-away Ubuntu Beach is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk/take-away, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk Tam Tam is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk van Thalassa is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de Ad Sea Foodtruck is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde Foodtruck, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk noosa beach cq cocktailbar is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk cq cocktailbar, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk Nius is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Er is gevraagd om alle documenten waarin staat dat het een strandpachter op het strand van Zandvoort is toegestaan om een extra verkooppunt, kiosk, take-away of cocktailbar te hebben en dat het delen van één paviljoen in twee paviljoens is toegestaan.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk Ohana is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk/take-away Kayuca is gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk/take-away, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Met betrekking tot de kiosk Cosmico Beach is er gevraagd om alle vergunningen inclusief Algemene Voorwaarden van de op de foto getoonde kiosk, zoals o.a. vestigings-, horeca-, exploitatie-, bouwvergunningen en pachtovereenkomst.
Ontvangstdatum: 16 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: In dit geval is gevraagd om de publicatie van de inhoud van de klachten, die de gemeente over BOA’s heeft ontvangen, een overzicht over de afhandeling van de klachten, welke zijn terecht verklaard, welke afgewezen, etc. En de gevolgen voor de betreffende BOA, zoals berisping, ontslag, etc. Ook is gevraagd om een overzicht van het aantal BOA’s dat in dienst is van de gemeente.
Ontvangstdatum: 10 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle bekende stukken over de (kiosk) Meijer Cocktail Club op het strand van Zandvoort (Strandafgang de Favauge paviljoen 16, 2042 TV Zandvoort).
Datum: 1 juni 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Er is gevraagd om alle verslagen inclusief eindverslag van de pilot die vorig jaar gedaan is Zandvoort (Noord) met de parkeervergunningen inclusief bewonersvergunningen.
Datum: 27 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle correspondentie tussen een medewerker van de gemeente en ODIJmond.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle jaarrond strand- en horecavergunningen, huurcontracten en plattegronden/bouwtekeningen van het gehuurde perceel van de jaarrond-paviljoens.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle nu geldige ventvergunningen en contracten inclusief de pacht prijzen per ventvergunning.

Ontvangstdatum: 9 mei 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle correspondentie tussen een wethouder en medewerker inzake het strand.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle watersport pacht vergunningen en contracten van Pepsports.

Ontvangstdatum:  9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alles wat in de APV staat vermeld over het gebruik van het strand van Zandvoort.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle nu geldende bouwregels met betrekking tot het strand van Zandvoort.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle seizoensgebonden strand- en horecavergunningen, huurcontracten en plattegronden/bouwtekeningen van het gehuurde perceel van de seizoensgebonden strandtenten/paviljoens.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle correspondentie vanaf januari 2016 tot en met heden 27 april 2022 tussen ODIJmond en de gemeente Zandvoort.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: In dit verzoek is gevraag om alle correspondentie tussen de wethouder, een medewerker van de gemeente en ODIJmond inzake strand.
Datum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle correspondentie tussen de gemeente Zandvoort en de strandpachtersvereniging vanaf 2016.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om de geldende algemene bepalingen voor het gebruik van het strand Zandvoort.

Ontvangstdatum: 9 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoeker wil weten wat de gemeente Zandvoort voor berekening van erfpacht hanteert en daarnaast ook de totstandkoming van deze berekening.

Ontvangstdatum: 7 maart 2022

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: In dit verzoek wordt gevraagd om  alle interne en externe correspondentie, gespreksverslagen, memo’s, adviezen, raadsvragen en overeenkomsten met betrekking tot de realisatie van chalets c.q. vakantiewoningen op de locatie van Camping Sandevoerde aan de Kennemerweg in Zandvoort.
Datum: 6 mei 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle communicatie (intern en extern) over de ontwikkeling van het van Fenemaplein en de uitbreiding van het Palace-hotel. Daarnaast is gevraagd om inzage in alle bijbehorende documenten zoals gespreksverslagen en overeenkomsten.

Ontvangstdatum: 4 februari 2022

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoek tot inzage in alle documenten van een WMO aanvraag. Het gaat hierbij om: Afwegingen en beslissingen die gemaakt zijn naar aanleiding van de aanvraag, het verslag van de hoorzitting, gehouden eind 2020, begin 2021 en reactie van de gemeente Zandvoort op de ingebrekestelling stelling. 

Ontvangstdatum: 5 augustus 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoek om kopie van documenten van alle communicatie die ziet op (doorgang van) het evenement Formula 1 Dutch Grand Prix met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat om zowel ingaande als uitgaande correspondentie met het ministerie. Het tijdvak betreft de periode 15 juni 2021 tot en met heden.

Ontvangstdatum: 3 augustus 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Alle gespreksverslagen, documenten, e-mailverkeer, whatsapp, telefoonverslagen, geluidsbanden, foto’s en video’s betreffende de onderhandelingen met het circuit over het asfalteren, en het gebruik van het zanddepot.

Ontvangstdatum: 3 juni 2021

Ingediend door: Noordhollands Dagblad 
Onderwerp: Alle communicatie van 1-1-2019 tot heden die er tussen ambtsdragers onderling, andere werknemers onderling, tussen ambtsdragers, werknemers en bestuurders en bestuurders onderling van VRK of een van diens onderdelen is geweest, waarin op enigerlei wijze wordt gerept over het laatste kankerincidentierapport van GGD Kennemerland ('lncidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018', gepubliceerd in juni 2020) en/of de term longkanker
Hetzelfde voor communicatie met bestuurders van overheidsorganen en voor communicatie met andere gremia 
En alle overige communicatie tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders VRK waarin over enigerlei wijze wordt gerept over het kankerincidentierapport en/of de term longkanker.
Ontvangstdatum: 26 maart 2021
 

Ingediend door: Noordhollands Dagblad

Onderwerp: Alle communicatie van 1-1-2019 tot heden is geweest. Waarin wordt gepraat over het laatste kankerincidentierapport van GGD Kennemerland.

Datum: 26 maart 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Openbaarmaking interne correspondentie inzake het verkeersbesluit van 29 januari 2021. Het kenmerk is 2021/48545, plaatsing laadpaal Kostverlorenstraat 
Ontvangstdatum: 24 maart 2021