Ingekomen Wob-verzoeken

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort.

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Berekeningen en rapporten op basis waarvan de bezoekersaantallen van het circuit zijn bepaald. Er is een vergunningen afgegeven voor 105.000 betalende toeschouwers + medewerkers. De vraag is of het circuit geschikt is voor deze capaciteit. 

Ontvangstdatum: 13 september 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Correspondentie, waaronder correspondentie met (vertegenwoordigers van) het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken over het evenement Dutch GP Formule 1 in Zandvoort over de periode van 1 september 2021 tot en met heden.

Ontvangstdatum: 10 september 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoeker wil ontheffingen voor laden en lossen die zijn verleend aan de standplaatshouder c.q. ten behoeve van de standplaats van Vishandel Van der Voet en alle andere documenten ziende op de overeenkomst rondom de standplaatsvergunning ontvangen.

Ontvangstdatum: 6 september 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoeker vraagt:

  1. Alle correspondentie tussen de Vereniging van Standplaatshouders om bestaande standplaatsen te transformeren naar permanente kiosken en het College van Burgemeester en Wethouders
  2. Gespreksverslagen van alle gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de Vereniging van Standplaatshouders
  3. Verslagen en aantekeningen van vergaderingen en overleggen met betrekking tot de transformatie van de bestaande standplaatsen naar permanente kiosken
  4. Beleidsregels, aanwijzingen en overige stukken met betrekking tot vaste kiosken binnen de gemeente.

Ontvangstdatum: 30 augustus 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoek tot inzage in alle documenten van een WMO aanvraag. Het gaat hierbij om: Afwegingen en beslissingen die gemaakt zijn naar aanleiding van de aanvraag, het verslag van de hoorzitting, gehouden eind 2020, begin 2021 en reactie van de gemeente Zandvoort op de ingebrekestelling stelling. 

Ontvangstdatum: 5 augustus 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoek om kopie van documenten van alle communicatie die ziet op (doorgang van) het evenement Formula 1 Dutch Grand Prix met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat om zowel ingaande als uitgaande correspondentie met het ministerie. Het tijdsvak betreft de periode 15 juni 2021 tot en met heden.

Ontvangstdatum: 3 augustus 2021

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Alle gespreksverslagen, documenten, e-mailverkeer, whatsapp, telefoonverslagen, geluidsbanden, foto’s en video’s betreffende de onderhandelingen met het circuit over het asfalteren, en het gebruik van het zanddepot.

Ontvangstdatum: 3 juni 2021

Ingediend door: Noord Hollands Dagblad 
Onderwerp: Alle communicatie van 1-1-2019 tot heden die er tussen ambtsdragers onderling, andere werknemers onderling, tussen ambtsdragers, werknemers en bestuurders en bestuurders onderling van VRK of een van diens onderdelen is geweest, waarin op enigerlei wijze wordt gerept over het laatste kankerincidentierapport van GGD Kennemerland ('lncidentie en prevalentie van kanker in de regio Kennemerland 2004-2018', gepubliceerd in juni 2020) en/of de term longkanker
Hetzelfde voor communicatie met bestuurders van overheidsorganen en voor communicatie met andere gremia 
En alle overige communicatie tussen ambtsdragers, werknemers, bestuurders VRK waarin over enigerlei wijze wordt gerept over het kankerincidentierapport en/of de term longkanker.
Ontvangstdatum: 26 maart 2021
 

Ingediend door: NoordHollands Dagblad

Onderwerp: Alle communicatie van 1-1-2019 tot heden is geweest. Waarin wordt gepraat over het laatste kankerincidentierapport van GGD Kennemerland.

Datum: 26 maart 2021

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Openbaarmaking interne correspondentie inzake het verkeersbesluit van 29 januari 2021. Het kenmerk is 2021/48545, plaatsing laadpaal Kostverlorenstraat 
Ontvangstdatum: 24 maart 2021