Afgehandelde Wob/Woo-verzoeken

De gemeente publiceert hier het overzicht van afgehandelde Wob/Woo-verzoeken inclusief het besluit.

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: In dit verzoek is gevraagd om alle communicatie (intern en extern) over de ontwikkeling van het van Fenemaplein en de uitbreiding van het Palace-hotel. Daarnaast is gevraagd om inzage in alle bijbehorende documenten zoals gespreksverslagen en overeenkomsten.

Ontvangstdatum: 4 februari 2022
Afgehandeld: 9 juni 2022

Woo besluit (pdf, 1.1 MB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Alle vertrouwelijke of geheim verklaarde documenten in de periode 2020 tot en met heden. 
Ontvangstdatum: 14 december 2021
Afgehandeld: 11 januari 2022

Wob besluit (pdf, 243 kB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Berekeningen en rapporten op basis waarvan de bezoekersaantallen van het circuit zijn bepaald. Er is een vergunningen afgegeven voor 105.000 betalende toeschouwers + medewerkers. De vraag is of het circuit geschikt is voor deze capaciteit. 

Ontvangstdatum: 13 september 2021

Wob-besluit (pdf, 254Kb)

Bijlagen: voor het opvragen van de bijlagen verzoeken wij u contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Correspondentie, waaronder correspondentie met (vertegenwoordigers van) het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Economische Zaken over het evenement Dutch GP Formule 1 in Zandvoort over de periode van 1 september 2021 tot en met heden.

Ontvangstdatum: 10 september 2021
Datum afgehandeld: 17 november 2021

Wob-besluit (pdf 2,3 MB)

Bijlagen: voor het opvragen van de bijlagen verzoeken wij u contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Verzoeker vraagt om een overzicht van de door hem ingeleverde poststukken met betrekking tot het bouwwerk Kostverlorenstraat 90A. Tevens vraagt de verzoeker om inlichtingen ten aanzien van de afhandeling van deze poststukken.

Ontvangstdatum: 9 september 2021
Afgehandeld: 2 november 2021

Wob-besluit (pdf, 253 kB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoeker vraagt:

  1. Alle correspondentie tussen de Vereniging van Standplaatshouders om bestaande standplaatsen te transformeren naar permanente kiosken en het College van Burgemeester en Wethouders
  2. Gespreksverslagen van alle gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen het College van Burgemeester en Wethouders en de Vereniging van Standplaatshouders
  3. Verslagen en aantekeningen van vergaderingen en overleggen met betrekking tot de transformatie van de bestaande standplaatsen naar permanente kiosken
  4. Beleidsregels, aanwijzingen en overige stukken met betrekking tot vaste kiosken binnen de gemeente

Ontvangstdatum: 30 augustus 2021
Afgehandeld: 25 oktober 2021

Wob-besluit (pdf, 245 kB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Op 23 juni 2015 is het bestemmingsplan Kostverlorenstraat e.o. vastgesteld. Verzoeker wil de volgende documenten ontvangen:

  • verleende omgevingsvergunningen, voor zover die omgevingsvergunningen betrekking hebben op uitbreiding van de bestaande maatvoering 
  • alle documenten die betrekking hebben op het overleg en vergadering van de gemeenteraad en het college van B&W met betrekking tot het bestemmingsplan. 

Ontvangstdatum: 16 juli 2021
Afgehandeld: 7 september 2021

Wob-besluit (pdf 2,7 MB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoeker wil ontheffingen voor laden en lossen die zijn verleend aan de standplaatshouder c.q. ten behoeve van de standplaats van Vishandel Van der Voet en alle andere documenten ziende op de overeenkomst rondom de standplaatsvergunning ontvangen.

Ontvangstdatum: 6 september 2021

Wob-besluit (pdf, 272Kb)

Bijlagen: voor het opvragen van de bijlagen verzoeken wij u contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: Natuurlijk persoon

Onderwerp: Verzoek tot inzage in alle documenten van een WMO aanvraag. Het gaat hierbij om: Afwegingen en beslissingen die gemaakt zijn naar aanleiding van de aanvraag, het verslag van de hoorzitting, gehouden eind 2020, begin 2021 en reactie van de gemeente Zandvoort op de ingebrekestelling stelling. 

Ontvangstdatum: 5 augustus 2021
Afgehandeld: 8 september 2021

Wob-besluit (pdf 1,4 MB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

 

 

Ingediend door: Natuurlijk persoon
Onderwerp: Alle gespreksverslagen, documenten, e-mailverkeer, whatsapp, telefoonverslagen, geluidsbanden, foto’s en video’s betreffende de aanvraag en het tot stand komen van het rapport van Arcadis, betreffende het rapport “sturingskader drukke dagen in Zandvoort”. Ook wil ik de bedragen weten, wat is voor het rapport betaald.
Ontvangstdatum: 8 juni 2021

WOB-besluit (1,5 MB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Gevraagd om toezending van het Mobiliteitsplan DGP 2021
Ontvangstdatum: 28 juni 2021
Afgehandeld: 12 augustus 2021

Wob besluit (pdf, 309 kB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Laadpaal Kostverlorenstraat t.h.v. nummer 6
Ontvangstdatum: 24 maart 2021
Afgehandeld: 13 juli 2021

Wob besluit (pdf, 268 kB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Laadpalenbeleid
Ontvangstdatum: 20 juni 2021
Afgehandeld: 13 juli 2021

Wob besluit (pdf, 1,69 MB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023.

Ingediend door: natuurlijk persoon
Onderwerp: Laadpaal Haarlemmerstraat
Ontvangstdatum: 20 mei 2021
Afgehandeld: 8 juli 2021

Wob besluit (pdf, 1,45 MB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023

Onderwerp: Alle ambtelijke stukken en de stukken van B&W m.b.t. onderhoud en speelveldje Parkeren-Zuid. Kortom, die informatie die direct of indirect te maken kan hebben met het onderhoud van het groene gedeelte van Parkeerterrein-Zuid en de afgewezen aanvraag voor het speelveldje op datzelfde Parkeerterrein-Zuid.
Ontvangstdatum: 16 mei 2021
Afgehandeld: 13 juli 2021

Wob besluit (pdf, 4 MB)

Bijlagen: Gezien de grote hoeveelheid aan bijlagen verzoeken wij u voor het opvragen van de bijlagen contact op te nemen met: afdeling Juridische Zaken, Postbus 511, 2003 PB  Haarlem. Ook kunt u voor meer informatie bellen naar telefoonnummer 14 023