Raadsgriffie en contact met de raad

U kunt bij de griffie terecht voor informatie over de vergaderingen van de raad, over de inspreekmogelijkheden en over de wijze waarop u zaken aan de raad wilt voorleggen.

Griffie Zandvoort
Postbus 2
2040 AA Zandvoort

E-mail griffie@zandvoort.nl

Telefoon 023 5740 425

Achtergrond

In 2002 is het dualisme ingevoerd. De taken en posities van de gemeenteraad en het college werden toen gescheiden. De gemeenteraad stelt de belangrijkste regels vast, gaat over het geld en controleert het college. Om de gemeenteraad hierbij te ondersteunen, beschikt de raad sinds 2002 over een eigen ambtelijke staf: de griffie, onder leiding van de raadsgriffier. De griffie is ook het adres voor iedereen die de raad wil benaderen of voor vragen over het raadswerk.

Raadsgriffier is de heer G.B. van Driel.