Inbreng en meepraten bij de raad

Er zijn verschillende manieren om de raad uw opvattingen te laten horen. Dat kan door inbreng in bijeenkomsten, schriftelijk of per mail.

In de vergaderingen van de raadscommissie kunt u inbreng leveren.    

Waarover?
Over onderwerpen die twee weken erna op de agenda van de raad staan voor debat en besluit en over zaken waarover raad en college met elkaar informatie uitwisselen  (NB niet over mededelingen, niet over rondvraagpunten en niet over interne aangelegenheden).

Doel?
Bij de raadscommissie ligt de nadruk op het uitwisselen van informatie en meningsvorming.
Uw inbreng over de geagendeerde onderwerpen weegt mee bij het debat en het nemen van besluiten over de aangeboden voorstellen.  

Wanneer? 
De raadscommissie vergadert in de regel iedere vier weken. Raadpleeg de kalender voor de data en de onderwerpen. 

Hoe?
Voor geagendeerde onderwerpen hoeft u zich niet vooraf aan te melden. Dit mag uiteraard wel en dat geeft de voorzitter alvast inzicht waarop hij kan rekenen. De voorzitter geeft u de ruimte uw bijdrage te leveren. Afhankelijk van het aantal insprekers zal hij aangeven hoeveel tijd u heeft.  

Niet-geagendeerde onderwerpen
U mag in de raadscommissie ook niet-geagendeerde onderwerpen aan de orde stellen. Hiervoor geldt dat zij minimaal 24 uur voor aanvang van een commissiebijeenkomst bij de griffie moeten worden aangemeld. Er worden in principe maximaal drie insprekers met niet-geagendeerde onderwerpen in één bijeenkomst toegelaten.

Andere wegen om de raad te benaderen
Als u iets aan de raad wilt melden, kunt u de gemeenteraad schriftelijk of per mail benaderen. Elk bericht stuurt u naar Gemeente Zandvoort, t.a.v. de gemeenteraad, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Per mail: griffie@zandvoort.nl. Afgeven aan de balie van het raadhuis kan ook.

Mogelijk wilt u een individueel raadslid benaderen om hem of haar iets te vragen of mee te geven. U vindt de (mail)adressen en telefoonnummers bij het onderdeel "samenstelling raad". U kunt de leden van de raad ook treffen bij de bijeenkomsten van de raad.

Voor vragen over bovenstaande kunt u terecht bij de griffie: griffie@zandvoort.nl of (023) 574 04 25.