Ellen Verheij-de Haas

Contactgegevens

Ellen Verheij-de Haas (3e loco burgemeester), voltijd

 • Toerisme en economie
  * Verblijfsrecreatie
  * Accommodaties en toeristische verhuur
  * Citymarketing
    - Evenementen
    - Promotie
 • Economisch vestigingsbeleid
 • Strand en Kustpact
 • Papendal aan Zee
 • Retail, horeca, markten, vent- en standplaatsen
 • Ruimtelijke Ordening
  * Structuurvisie
  * Vergunningverlening (door Omgevingsdienst IJmond)
  * Handhaving
  * Monumentenbeleid
  * Welstand
 • Omgevingswet
 • Mobiliteit en parkeren
  * Bereikbaarheid (auto, motor, fiets en openbaar vervoer)
  * Parkeerbeleid- en uitvoering
 • Openbare Ruimte
  * Aanleg, beheer en onderhoud van wegen, straten, pleinen en openbaar groen
  * Straatreiniging
  * Riool en afwatering
  * Algemene Begraafplaats
 • Metropoolregio Amsterdam (coördinerend portefeuillehouder)
 • Ambtelijke samenwerking
 • Projecten
  * Entree Zandvoort
  * Badhuisplein

Wethouder Ellen Verheij-de Haas en wethouder Raymond van Haeften vervangen elkaar.