Burgemeester David Moolenburgh

Contactgegevens

David Moolenburgh (burgemeester), voltijd

 • Openbare orde en veiligheid
 • Bestuurlijke coördinatie (algemene en bestuurlijke zaken)
 • Externe betrekkingen en representatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Integraal veiligheidsbeleid
 • Verkiezingen
 • Vergunningen en Handhaving
  * Algemene plaatselijke verordening (APV)
  * Handhaving door Omgevingsdienst IJmond
 • Juridische Zaken en rechtsbescherming
 • Minderheden/Emancipatie
 • Communicatie, Mediabeleid en Lokale omroep
 • Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Wethouder Gert-Jan Bluijs en burgemeester David Moolenburgh vervangen elkaar.

 • Lid algemeen bestuur Veiligheids Regio Kennemerland  (VRK)
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid
 • KNRM – voorzitter station Zandvoort
 • Lid Regionaal bestuurlijk overleg politie (RBOP)
 • Ambassadeur Zorg en Veiligheid Veiligheids Regio Kennemerland
 • Voorzitter Overleg Noord Hollandse Kustgemeenten ( ONHK)
 • Lid Landelijk Overleg Kust
 • Voorzitter Stichting Schuhmacher