Burgemeester David Moolenburgh

Contactgegevens

David Moolenburgh (burgemeester), voltijd

 • Bestuurszaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe betrekkingen en representatie
 • Diversiteit en inclusie
 • Opvang asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne

Wethouder Gert-Jan Bluijs en burgemeester David Moolenburgh vervangen elkaar.

 • Lid algemeen bestuur Veiligheids Regio Kennemerland  (VRK)
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid
 • KNRM – voorzitter station Zandvoort
 • Lid Regionaal bestuurlijk overleg politie (RBOP)
 • Ambassadeur Zorg en Veiligheid Veiligheids Regio Kennemerland
 • Voorzitter Overleg Noord Hollandse Kustgemeenten ( ONHK)
 • Lid Landelijk Overleg Kust
 • Voorzitter Stichting Schuhmacher