Sportraad Zandvoort

De Sportraad Zandvoort is een commissie die tot taak heeft Burgemeester en Wethouders van Zandvoort gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsvoornemens op het gebied van de sport.

Er wordt geadviseerd over:

  • de aanleg, het onderhoud, het beheer en de exploitatie van sportterreinen en andere sportinrichtingen waarbij de gemeente betrokken is;
  • alle andere zaken betreffende de sport in de gemeente Zandvoort in de meest uitgebreide zin. 

Daarnaast heeft de Sportraad Zandvoort als taak het stimuleren van de sport en het, waar mogelijk, samenwerken met organisaties en personen, die hetzelfde doel in de gemeente Zandvoort nastreven. Ook streeft de Sportraad een intensieve samenwerking tussen de verenigingen en instellingen onderling na. Al een aantal jaren werkt de Sportraad mee aan de Jeugdsportpas in Zandvoort. Deze activiteit geeft jeugdige Zandvoorters de kans om ieder jaar met verschillende sporten kennis te maken en is een doorslaand succes. De Sportraad Zandvoort biedt sportverenigingen en sporters de mogelijkheid zich te presenteren in de plaatselijke krant. Dat bij voornoemde activiteiten de inbreng van de Zandvoortse sportverenigingen onontbeerlijk is, spreekt voor zich.

Leden

Peter Heysteeg (voorzitter)
Martin van Galen (secretaris)
Piet Pijper (penningmeester)
Thea Pellerin-Draijer (algemeen bestuurslid)
Jeroen
Cor van Gelder
Hans Schmidt 
Pierre ter Veer

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

De heer B.J.L.J. Zonneveld, Pakveldstraat 6, 2042 KD Zandvoort
Mevrouw H. Koper, Kromboomsveld 32, 2041 GE Zandvoort

Vergaderdata 2019

  • 6 februari
  • 3 april
  • 5 juni
  • 4 september
  • 2 oktober
  • 4 december

De vergaderingen zijn van 19.30 tot 21.30 uur.