Hoe werken de adviesorganen van het college?

In het Reglement voor de Andere commissies 2011 staat beschreven hoe de adviesorganen zijn ingericht en wat zij doen.