Adviescommissies voor bezwaarschriften

De commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie die de bestuursorganen van de gemeente (het college, de burgemeester en de raad) adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.

Aan het advies gaat meestal een hoorzitting vooraf waarin de bezwaarmaker(s), eventuele derde-belanghebbende(n) en het betrokken bestuursorgaan hun standpunten kunnen toelichten.
Vanwege de coronacrisis worden alleen belanghebbenden die zijn opgeroepen voor de hoorzitting toegelaten. Anderen, zoals bijvoorbeeld familieleden, mogen helaas niet naar binnen. Als het voor een zaak nodig is dat naast partijen derden aanwezig zijn bij de zitting, dan moeten zij daarvoor van te voren toestemming vragen aan de secretaris van de commissie, telefonisch te bereiken via 14 023 of per e-mail via juridischezaken@haarlem.nl.

De hoorzittingen vinden plaats op donderdagavond in het gemeentehuis in Zandvoort, maar kunnen ook overdag in Haarlem plaatsvinden.

De commissie bestaat uit een voorzitter en 2 leden. De commissieleden hebben naast deze functie ook (neven)functies buiten de gemeente. 

Naam commissielidhuidige functienevenfunctie('s)
Mevrouw mr. C.C. Mc Arthur-NeeringJurist bij het Juridisch Kenniscentrum van het UWV 
De heer mr. drs. P. du BoisSenior arbeidsjurist bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)Lid van de ontslagcommissie voor de sector gemeenten
Mevrouw E. BoumaAdviseur bij OG-ON Rijkswaterstaat 
De heer H.R. ChünSenior Bedrijfsadviseur bij het MKB 
Mevrouw. mr. S.A. van DijkSenior beleidsmedewerker, jurist bij het Ministerie van Economische zaken en Klimaat 
Mevrouw mr. drs. J.H.L.M. de DoodStafjurist civiel rechtLid/plaatsvervangend voorzitter van de bezwaarschriftencommissie in Heerhugowaard
Lid van de Commissie van Beroep Beter Leven Keurmerk
De heer mr. M.J. DrijftholtAdvocaat-eigenaar bij AVC Advocaten te AmsterdamSecretaris van de Commissie van Beroep Stichting Tuchtrecht Banken
Secretaris van de Commissie van Beroep Stichting DSI (Dutch Securities Institute)
Mevrouw mr. L.J.M. FranssenSenior juridisch medewerker bij de Autoriteit Consument & Markt 
Mevrouw mr. L.E.A.M. GrapperhausSenior juridisch adviseur bij de Provincie Noord HollandVoorzitter/lid van de bezwaarschriftencommissie Gemeente Heemstede
Voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Provincie Zuid Holland
Mevrouw mr. drs. R. HaddouchJuridisch adviseur 
Mevrouw dr. J. Jansen Lid van de commissie bezwaarschriften en klachten Hillegom/Lisse/Teylingen
Lid van de Rekenkamercommissie Leiden/Leiderdorp
Mevrouw mr. L.M. van PaaschenOnderzoeker bij de Nationale ombudsman 
De heer mr. Y. SoffnerJurist Raad van State 
De heer mr. dr. A.E. Spiessens (tevens algemeen voorzitter)Vaktechnisch coördinator omzetbelasting bij de BelastingdienstVoorzitter van de kamer voor sociale aangelegenheden van de commissie bezwaarschriften van de gemeente Bergen op Zoom
Mevrouw mr. M.T. VesseurSenior Legal counsel/Projectleider bij de Luchtverkeersleiding Nederland 
De heer mr. drs. C.M. van der VliesTeamleider bezwaar bij de gemeente Rotterdam 
De heer mr. J.J.M. Vrijburg Lid van de klachtencommissie maatschappelijke ondersteuning, jeugd en onderwijs van de gemeente Alkmaar
Lid van de adviescommissie voor de bezwaarschriften in de gemeente Edam-Volendam
Lid van de adviescommissie voor de bezwaarschriften bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Lid van de klachtencommissie sociaal domein in de gemeente Hoorn
Lid van de klachtencommissie jeugd in de gemeente Opmeer
Lid van de klachtencommissie jeugd van de werkorganisatie BUCH
Voorzitter/lid van de Referendumcommissie in de gemeente Castricum
Mevrouw mr. F.K. van WijkJurist bestuurs- en onderwijsrecht bij Arag rechtsbijstand 
Mevrouw mr. E.D. van Zijll  

 

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door secretarissen die in dienst zijn bij de gemeente.

De heer mr. C.W. Baars
Mevrouw mr. K. Boelens
Mevrouw mr. H. van Buren
Mevrouw mr. S. Dijkman Dulkes-Wan
Mevrouw E.S. de Jong
De heer mr. M.E. Kapel (tevens algemeen secretaris)
Mevrouw mr. L. van der Laar
Mevrouw mr. C. Laros-van der Jagt
Mevrouw mr. D. Mohan
Mevrouw mr. E.M. Opdam
Mevrouw mr. Y.J.M. Pijnaker
De heer R.C.F. de Vos