Adviescommissies voor bezwaarschriften

De bestuursorganen van de gemeente hebben een commissie voor de behandeling van bezwaarschriften en Adviescommissies voor bezwaarschriften ingesteld.< /p>

De Adviescommissies voor bezwaarschriften adviseren over bezwaarschriften die op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden ingediend. Aan het advies gaat meestal een hoorzitting vooraf waarin de bezwaarmaker en het betrokken bestuursorgaan hun standpunten kunnen toelichten.

De Adviescommissies bestaan uit drie leden : twee burgerleden en een secretaris-lid. De burgerleden worden benoemd door de gemeenteraad.

In de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften is aangegeven welke bezwaarschriften de commissies behandelen.

Er is ook een algemene commissie voor bezwaarschriften. Deze commissie bestaat uit alle burgerleden van de Adviescommissies voor bezwaarschriften.

De burgerleden van de algemene commissie

1. Dhr mr J. Drijftholt, voorzitter
2. Dhr P du Bois
3. Mw E Bouma
4. Dhr H.R. Chün
5. Mw mr drs J.H.L.M. de Dood
6. Mw mr S.A. van Dijk
7. Mw mr S.M.E. Dreyer
8. Mw mr L.E.A.M. Grapperhaus
9. Mw mr drs R. Haddouch
10. Mw drs J. Jansen
11. Dhr mr drs A.E. Spiessens
12. Mw mr M.T. Vesseur
13. Dhr mr drs C.M. van der Vlies
14. Dhr mr J.J.M. Vrijburg
15. Mw C. van der Werf
16. Mw mr F.K. van Wijk
17. Mw mr E.D. van Zijll.

Zes Adviescommissies voor bezwaarschriften

Commissie 1 SZW zaken
Commissie 2 Wmo voorzieningen
Commissie 3 Ruimtelijke ontwikkeling en overige zaken
Commissie 4 Aanschrijvingen, subsidies en overige zaken
Commissie 5 Rechtspositie ambtenaren
Commissie 6 Bijstandsbesluit Zelfstandigen
De voorzitter van commissie 6 is dhr Chün en het commissielid is mw Van de Werf.
Commissie Zandvoort

Secretarissen van Adviescommissies voor bezwaarschriften

1. dhr mr C.W. Baars
2. mw mr H. van Buren-Drenth
3. mw mr M.J.H. Bus
4. mw mr S. Dijkman Dulkes-Wan
5. mw E. de Jong
6. dhr mr M.E. Kapel
7. mw mr C. Laros
8. mw mr E.M. Opdam
9. mw mr Y. Pijnaker
10. dhr R.C.F. de Vos