Adviescommissies voor bezwaarschriften

De commissie Bezwaarschriften is een onafhankelijke adviescommissie die de bestuursorganen van de gemeente (het college, de burgemeester en de raad) adviseert over bezwaarschriften die bij de gemeente zijn ingediend.

Aan het advies gaat meestal een hoorzitting vooraf waarin de bezwaarmaker(s), eventuele derde-belanghebbende(n) en het betrokken bestuursorgaan hun standpunten kunnen toelichten.
Vanwege de coronacrisis worden alleen belanghebbenden die zijn opgeroepen voor de hoorzitting toegelaten. Anderen, zoals bijvoorbeeld familieleden, mogen helaas niet naar binnen. Als het voor een zaak nodig is dat naast partijen derden aanwezig zijn bij de zitting, dan moeten zij daarvoor van te voren toestemming vragen aan de secretaris van de commissie, telefonisch te bereiken via 14 023 of per e-mail via juridischezaken@haarlem.nl.

De hoorzittingen vinden plaats op donderdagavond in het gemeentehuis in Zandvoort, maar kunnen ook overdag in Haarlem plaatsvinden.

De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. De voorzitter en de leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad en hebben buiten deze functie ook (neven)functies buiten de gemeente. De gemeenteraad heeft de volgende personen benoemd:

Mevrouw mr. B. Aarrass
Mevrouw mr. J.P. Alspeer
Mevrouw mr. E.M. van Bennekom
De heer mr. A.H.G. Blankenstein
De heer mr. G.A.A.M. Boot
Mevrouw E. Bouma
De heer H. Chün
Mevrouw mr. S.A. van Dijk
Mevrouw mr. drs. ing. J.H.L.M. de Dood
De heer mr. J. Drijftholt
De heer mr. A.J. Elbertsen
Mevrouw mr. L.M. Greben
Mevrouw mr. drs. R. Haddouch
Mevrouw mr. M.I. Houben
Mevrouw dr. J. Jansen
De heer mr. J.F. Penning de Vries
De heer mr. Y. Soffner
De heer mr. dr. A.E. Spiessens (tevens algemeen voorzitter)
Mevrouw B.C. Stuifbergen
Mevrouw mr. M.T. Vesseur
De heer mr. drs. C.M. van der Vlies

Via onderstaande link treft u een overzicht aan van de (neven)functies van de leden van de commissie.

Link (neven)functies

De commissie wordt ambtelijk ondersteund door secretarissen die in dienst zijn bij de gemeente.

De heer mr. C.W. Baars
De heer mr. T.F. Baars
Mevrouw mr. S. Dijkman Dulkes-Wan
Mevrouw E.S. de Jong
Mevrouw B.C. Kanne-van Tongeren
De heer mr. M.E. Kapel (tevens algemeen secretaris)
Mevrouw mr. C. Laros-van der Jagt
Mevrouw mr. S. Liefting
Mevrouw mr. D. Mohan
Mevrouw mr. E.M. Opdam
Mevrouw mr. Y.J.M. Pijnaker
De heer R.C.F. de Vos

De Commissie Bezwaarschriften brengt na afloop van ieder kalenderjaar verslag uit van haar werkzaamheden aan de bestuursorganen. Met de jaarverslagen geeft de commissie inzage in het aantal behandelde bezwaarschriften, de uitkomsten van de advisering en welke onderwerpen het betreft. 

Jaarverslag Zandvoort 2021 (pdf, 800 kB)
Jaarverslag Zandvoort 2020 (pdf, 708 kB)
Jaarverslag Zandvoort 2019 (pdf, 611 kB)