Adviesorganen college

De adviesorganen bestaan uit verschillende commissies en raden, met leden die beschikken over een breed scala aan vakkennis. Een advies van een adviesorgaan is nooit bindend maar is doorgaans wel van grote invloed op een beleidswijziging.