Begroting en Jaarverslag

Ieder jaar stelt de raad een begroting voor het jaar daarop vast. Na afloop wordt nagegaan wat er is bereikt en wat dat heeft gekost.

In de begroting wordt vanaf 2016 gewerkt met 6 programma’s. Deze zijn door de raad bepaald en maken zichtbaar wat de gemeente voor u en de Zandvoortse samenleving doet.

De programma’s zijn: Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein, Toerisme & Economie, Publieke Dienstverlening, Veiligheid en tot slot Financiële Middelen.

Diezelfde indeling wordt ook gebruikt bij het jaarverslag.

Tweemaal per jaar bespreken het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 'de stand van zaken'  in de voorjaarsnota en in de najaarsnota. De voorjaarsnota wordt ook gebruikt om de begrotingsuitgangspunten en -kaders van het jaar daarop te bepalen (en staat daarom bij dat begrotingsjaar).

Begrotingscyclus 2019
Dossier 2019

Begrotingscyclus 2018
Dossier 2018

Begrotingscyclus 2017
Dossier 2017

Begrotingscyclus 2016
Dossier 2016

Begrotingscycli ouder dan 2016 kunt u vinden op: Webarchief